Начало Новини Актуално Увеличава се броят на започналите работа през май със съдействието на бюрата по труда в страната

Увеличава се броят на започналите работа през май със съдействието на бюрата по труда в страната

Актуално

По-голям брой хора са започнали работа през май със съдействието на бюрата по труда - 14 775 души през май при 14 259 през април. Това съобщиха от Агенцията по заетостта. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 20.1 %, следват тези в хотелиерството и ресторантьорството – 14.0 %, търговията – 12.4 %, държавното управление – 7.0 %,  селското, горското и рибното стопанство – 6.6 %, строителството 5.2 %, хуманното здравеопазване и социалната работа – 5.0 % и други.

Малко над 1000 безработни са започнали работа в страни от ЕС с посредничеството на Агенция по заетостта. Работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили и 413 пенсионери, учащи и заети. 

Благодарение на субсидираните работни места реализация са намерили 829 безработни от рисковите групи – 154 по програми и мерки за заетост и 675 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 402 безработни и заети са се включили в различни обучения, а 355 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение.
С 3 % е спаднал броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през май, отчитат от Агенцията. Те са 143 902, което е с 4 448 лица по-малко от април. Така регистрираната безработица в страната за май е 5,1 %, като спрямо април тя спада с 0,1 на сто, а в сравнение със същия период на миналата година също има намаление от 0,1 пункта. 

Броят на новорегистрираните безработни през май също намалява – с 55 лица спрямо април 2023 г. Те са 17 173 лица – с 2526 по-малко на годишна база. Други 671 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. 3230 са активираните неактивни лица на пазара на труда през май от ромските и младежките медиатори, както и от трудовите посредници в бюрата по труда.

През месеца в бюрата по труда са заявени 13 116 свободни работни места на първичния пазар, което е увеличение с 1,3 % спрямо май 2022 г. В резултат на оживлението в реалната икономика най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (27.4 %), хотелиерството и ресторантьорството (24.2 %), следват търговията (11.4 %), държавното управление (7.4 %), административните и спомагателните дейности (6.0 %) и строителство (3.5 %).

Най-търсените от бизнеса професии през май са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; помощници при приготвяне на храни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; чистачи и помощници и др.


Източник: БТА

Още новини