Начало Новини Актуално Увеличава се броят на заболелите от хепатит в Старозагорско

Увеличава се броят на заболелите от хепатит в Старозагорско

Актуално
Стара Загора

Продължава тенденцията към повишаване на заболеваемостта от вирусен хепатит тип А. От 27 декември до 2 януари в Старозагорска област са регистрирани и хоспитализирани 149 души. Подобна висока заболеваемост в Старозагорска област бе наблюдавана преди 20 години, през декември 1990 г. и януари 1991 г., съобщиха от РИОКОЗ.

Характерно за хепатит А е многогодишната динамика и цикличността на епидемичния процес.  Драстично покачване на заболеваемостта в страната е наблюдавано през годините 1990-1992 г., 1982-1983, 1964-1968 г., 1958-1961 г.
Данните за заболелите към 02.01.2010 г. са следните:
За периода 27.12.2010 – 02.01.2011 г. са регистрирани и хоспитализирани 149 болни с диагноза Вирусен хепатит от Старозагорска област както следва:           
- 27.12.2010 г. – 22 души
- 28.12.2010 г. – 20 души
- 29.12.2010 г. – 20 души
- 30.12.2010 г. – 17 души
- 31.12.2010 г. – 02.01.2011 г. – 70 души
Разпределението им по общини е следното:
- община Стара Загора – 106 заболели, като 98,1% са от гр. Стара Загора
- Казанлък  и район – 20 заболели 
- Чирпан и район – 13 заболели
- община Гълъбово – 6 заболели
- община Раднево – 4 заболели
От епидемиологичните проучвания на заболелите от гр. Стара Загора липсват данни за връзка между болните на професионален или териториален принцип. Всички те живеят в различни райони на град Стара Загора, и не се наблюдава оформяне на зона с повишена концентрация на заболели. Регистрирани са само 3 семейни огнища.
Възрастовото разпределение на заболелите е както следва:
 - 1-4 г. – 2 случая
 - 5-9 г. – 5 случая
 - 10-14 г. – 5 случая
 - 15-19 г. – 8 случая
 - 20-29 г. – 41 случая – 27,5% от всички заболели
 - 30-39г. – 36 случая – 24,2% от всички заболели
 - 40-49    – 42 случая – 28,2% от всички заболели
 - 50-59г. – 12 случая
 - над 60 –   4 случая 
Прави впечатление, че 73% от заболелите са мъже във възрастовата група предимно от 20 до 40 години.
Голяма част от заболелите са с професии, свързани с общуване и работа с много хора /продавач-консултант в молове и частни фирми, общи работници, таксиметрови шофьори, служители в администрации/.
18 от заболелите /12%/ са работещи в тецовете и рудниците в Марица Изток, но живеят в гр. Стара Загора.
Във връзка със създалата се епидемична ситуация и при наличие на едно инфекциозно отделение в цялата Старозагорска област, РИОКОЗ Стара Загора инициира среща с ръководството на болницата за обсъждане на мерки  за разширяване на легловия фонд с разкриване на бази за лечение на заболелите от вирусен хепатит, като бе връчено предписание на изпълнителния директор.
Към момента болните се хоспитализират в Инфекциозно отделение, Детско инфекциозно отделение, Урологично отделение, 1-во вътрешно отделение. В готовност е и още едно вътрешно отделение при МБАЛ-АД - Стара Загора.
Резултатите от серологичните изследвания за типа на вирусния хепатит на болните показват, че се касае за вирусен хепатит т. А.
Предприети са тематични проверки по дезинфекционния и противоепидемичния режим в детските и учебни  заведения, проверки в предприятията на Марица изток.
Изготвено е писмо до ОПЛ за насочване на вниманието им към вирусните хепатити, както и информативно писмо до РИО на МОМН и РЗОК.
До края на седмицата ще бъдат изпратени 15 проби от болни от вирусен хепатит на Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити.
Профилактиката от Вирусен хепатит т. А не се различава от профилактиката на чревните инфекции. Необходимо е спазване на стриктна хигиена от населението.

Още новини