Начало Новини Актуално Устойчиво намаляват праховите частици във въздуха на територията на област Стара Загора

Устойчиво намаляват праховите частици във въздуха на територията на област Стара Загора

Актуално

Устойчиво намаляват праховите частици във въздуха на територията на област Стара Загора,  сочи доклад на РИОСВ - Стара Загора. Анализът е на базата на данни от стационарни автоматични пунктове, които извършват непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

На територията на област Стара Загора 24-часов контрол на нивата на фините прахови частици до 10 микрона в атмосферния въздух се осъществява от пункт Зеления клин в град Стара Загора и двете OPSIS-системи в селата Ръжена и Остра могила, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ - Стара Загора. За периода от 1 април до края на септември 2009 г. не са регистрирани превишения на нормите по този показател в трите населени места.
Четвъртият автоматичен стационарен пункт, който от началото на 2009 г. следи концентрацията на фини прахови частици, е в град Сливен. За пролетно-летния период на 2009 г. там са регистрирани 19 дни с повишени средноденонощни концентрации по показателя, в резултат на автомобилния транспорт.
През аналогичния, летен период на 2008 г. пунктът за контрол на въздуха в Стара Загора също не регистрира превишения на нормите по този показател. Еднократно превишение беше отчетено в село Остра могила, а 8 - в село Ръжена.

Още новини