Начало Новини Актуално Услуги на ТПП - Стара Загора във връзка с прилагане на регламент 2016/679 - GDPR

Услуги на ТПП - Стара Загора във връзка с прилагане на регламент 2016/679 - GDPR

Актуално

1gdpr

Във връзка с влизане в сила на Регламент 2016/679 - GDPR за защита на личните данни, Търговско-промишлена палата - Стара Загора разработи пакет от услуги за съдействие на своите членове и клиенти.

Услуга 1        Работилница за разработване на СУЗД в група

Услуга 2        Документален преглед на разработена СУЗД (преглед, доклад и дискусия)

  • 2.1   Преглед на самостоятелно разработена СУЗД
  • 2.2   Преглед на разработена СУЗД в рамките на Работилницата

Услуга 3        Цялостно разработване на СУЗД (система за управление на защита на данните)

Услуга 1             Работилница за разработване на СУЗД в група

Работилницата ефективно съчетава теоретичните изисквания към СУЗД с практическото им прилагане от участниците за изработване на действаща система за управление на защита на данните.

Като резултат в края на работилницата участниците ще получат самостоятелно разработени документи към СУЗД, които са пригодени към спецификите на тяхната организация и регистри лични данни, които управляват.

                         Продължителност:     от 09:00 до 17:00 часа

                         Дата:                                денят ще се определи след регистрация на участниците, така че да е удобен за всички

                         Място:                              Търговско-промишлена палата - Стара Загора

                         Уастници:                        до 10 фирми, един до трима участници от фирма 

                         Такса:                               480,00 лв. за 1 участник от фирма, без вкл. ДДС
                                                                   530,00 лв.за 2 участника от фирма, без вкл. ДДС
                                                                   580,00 лв.за 3 участника от фирма, без вкл. ДДС

                         Програма:                        Приложена

 

Услуга 2             Преглед на разработена СУЗД (преглед, доклад и дискусия)

Фирмата изпраща разработената СУЗД, който я реглежда, оценява и съставя доклад за съответствието ѝ и дава препоръли за подобряване, ако е необходимо. 

                         Дата:                                денят ще се определи между консултанта и фирмата 

                         Място:                              видеоконферентна връзка 

                         Такса:                                180,00 лв. за участници в работилницата, без вкл. ДДС 
                                                                    300,00 лв.за самостоятелно разработени СУЗД, без вкл. ДДС 

 

Услуга 3             Цялостно разработване на СУЗД         

Цената се определя след попълване на анкетна карта и определяне обема на работата.

 

 

 

 

Още новини