Начало Новини Актуално Унищожават в чужбина опасната отрова от Агробиохим

Унищожават в чужбина опасната отрова от Агробиохим

Актуално

Проблемът с опасния химикал ацетонцианхидрин, който се съхраняваше в 15-тонна цистерна на площадката на бившия "Агробиохим", вече е решен, съобщи директорът на РИОСВ - Стара Загора, Пенка Начева. Тя припомни, че операцията е започнала в края на април с източване на ацетонцианхидрина, като са взети всички мерки за избягване на риска от разлив и замърсяване на околната среда.

Препаратът е бил съхранен в специални съдове, отговарящи на изискванията за съхранение на подобни опасни вещества. Площадката е почистена. Ацетонцианхидринът е извозен и съхранен временно на площадката на фирма "БалБок Инженеринг", която има разрешително от Министерството на околната среда и водите за извършване на дейности по третирането на отпадъка, пише вестник Старозагорски новини.

Опасният химикал ще бъде извозен с камиони и ще бъде обезвpеден в чужбина, където има съответните условия за това, поясни Пенка Начева. Средствата за извозването на ацетонцианхидрина и почистването на района са над 100 хиляди лева и са отпуснати безвъзмездно от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС).

Ацетонцианхидринът е лесновъзпламеняващ се, взривоопасен и токсичен продукт, използван като суровина в производството на метилметакрилат от"Агробиохим" АД - Стара Загора. След обявяването на дружеството в несъстоятелност през 2001 г. на площадката е останал метален резервоар с 15 тона от опасния препарат. През април 2007 г. Старозагорският съд е разпоредил "Агробиохим" АД да освободи резервоара, но тъй като дружеството не съществува, проблемът остава висящ, което се потвърждава при проверка на РИОСВ през 2008 година. През 2010 г. пък отровата е прехвърлена за управление на Областната управа, с чието съдействие най-после е намерено решение.

Още новини