Начало Новини Актуално Ученици ще се обучават за правилното използване на телефон 112

Ученици ще се обучават за правилното използване на телефон 112

Актуално
Телефон 112

Екипът на Районен център 112 – Бургас проведе информационна среща с представители на училищата от община Стара Загора. Педагози се запознаха с възможностите и предимствата на Националната система за спешни повиквания – единният европейски номер 112, с общите принципи на функциониране и взаимодействието й със службите за спешно реагиране.

Обсъдени бяха възможностите за провеждане на обучение на подрастващите за правилното използване на телефона за спешни повиквания – как и кога трябва да се обаждат на телефон 112, каква информация следва да подадат при различните видове инциденти, каква реакция могат и трябва да очакват, какви са последиците от т. нар. лъжливи повиквания, съобщи пресцентърът на ОДМВР - Стара Загора. В помощ на класните ръководители, специалистите от тел. 112 са разработили презентации за различните възрастови групи, които могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ОДМВР – Стара Загора.

На 16 май 2011 г. екипът на Районен  център 112 – Бургас  и техните приятели от Младежки общински съвет – Стара Загора ще проведат и информационна среща за ученици, които желаят да участват в популяризирането на единния европейски номер за спешни повиквания сред връстниците си. По време на срещата, Лазарин Ранчев от РС ПБЗН – Стара Загора представи и материали за обучение на ученици по теми, свързани с подготовката им за предотвратяване на пожари и действия при бедствия и аварии. Материалите също са публикувани на интернет страницата на ОДМВР - Стара Загора.

Информационната среща се проведе в рамките на двудневно работно съвещание между оперативните дежурни части на ОДМВР – Стара Загора и Пловдив и Районните центрове 112 в Бургас и Кърджали, което се проведе в ОДМВР – Стара Загора. Екипите на РЦ 112 представиха анализ н регистрираните инциденти в съответните области и обсъдиха със служителите на областните дирекции различни решения и добри практики за взаимодействие между служителите приемащи и предаващи сигналите, дежурните части на ОДМВР и РУ “Полиция” и екипите за реагиране.

Една от основните ни задачи е популяризирането на единния европейски номер за спешни повиквания сред различните възрастови и социални групи от населението и разясняване на случаите за правилното използване на услугата  – подчерта директорът на Дирекция Национална система 112  Стоян Граматиков. 

По данни на ЕК, само за една година процентът на хората, които са информирани за тел.112 в България е нараснал от 43  %  на 66%  и това е основно активното население в градовете. Необходимо е целенасочено да се работи за информиране на жителите на малките населени места – заяви г-н Граматиков.

Участниците в срещата се запознаха и със развитието на системите 112 в други европейски страни – Финландия, Естония, Румъния и Испания. Моделите във отделните страни са различни – различна е субординацията, обхвата на обслужваните сигнали и организацията на дейността им. Общи, обаче са критериите за ефикасност на услугата 112 – бързина и качество на приемане, предаване и реагиране на сигнала. По тези показатели Националната система 112 в България за краткия период от своето създаване, вече е постигнала нива, които не отстъпват на най –добрите европейски постижения.

Още новини