Начало Новини Актуално Ученически конкурс Опознай природата... от твоя балкон организират в Стара Загора

Ученически конкурс Опознай природата... от твоя балкон организират в Стара Загора

Актуално

Световен ден на Земята

По повод 22 април Световен ден на Земята, Община Стара Загора, Регионално управление на образованието Стара Загора, Астрономическа обсерватория Юрий Гагарин, Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА, ЦПЛР - Младежки общински съвет и клубове организират ученически онлайн конкурс Опознай природата …от твоя балкон.

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас с по едно предложение в следните категории: Текст (разказ, стих, есе, импресия) , Рисунка (снимка на рисунка) - без ограничения в техниката, Снимка, Мултимедия (клип, или презентация). Произведенията в електронен вид изпращайте до 5 май на имейл: aogagarin@gmail.com, като посочвате трите имена, дата на раждане, училище и клас, телефон за връзка и адрес за получаване на наградата.

Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи: І група - І-ІV клас, ІІ група - V-VІІ клас, ІII група - VІІІ-ХІІ клас.

Най-добрите творби ще получат грамоти и награди, осигурени от организаторите, а победителите от всяка възрастова група ще спечелят екскурзия до национален или природен парк. На интернет сайтовете на Община Стара Загора и на останалите организатори ще бъде публикувана информация с наградените произведения и техните автори. Организаторите си запазват правото да използват участвалите в конкурса творби за екологични каузи, като задължително посочват автора.

Открит онлайн урок на тема Светлинното и аерозолно замърсяване на Земята наблюдавано от Космоса ще бъде изнесен утре 22 април - Световен ден на Земята. В него, стъпвайки на последните научни данни, анализи и симулации, лекторът ще обърне внимание на четири основни теми: резултати от климатичните измервания; причините за глобалното затопляне; прогнози на учените за развитието на потенциалните сценарии и възможните превантивни мерки пречупени през призмата на светлинното и прахово замърсяване на големия град. Участие в открития урок може да вземете, като отидете в сайта за конферентна връзка https://acceco.com/events.php?lg=1 . Всеки ще има възможност да сподели с водещия условията на светлинно и прахово замърсяване в неговия квартал, неговия град, село и място на живеене.

Още новини