Начало Новини Актуално ТВ предаване Инициатива - 14 април 2011 г., четвъртък, Телевизия Стара Загора (видео)

ТВ предаване Инициатива - 14 април 2011 г., четвъртък, Телевизия Стара Загора (видео)

Актуално
новини Стара Загора

Няма трайни увреждания на околната среда в Старозагорска област. Основните замърсители са фините прахови частици и азотните оксиди, като основен източник за тях е автомобилният трафик. Това показват резултатите от проект, реализиран от учени от Тракийски университет.

  • Заради завишените нива на фините прахови частици община Стара Загора актуализира програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества.
  • Област Стара Загора е сред регионите, в които се намират най-големи количества пестициди с изтекъл срок на годност. Те са били в бившите стопанства и складове, които след приватизация на помещенията са оставени в лошо състояние, а за безопасното съхранение на отровите отговарят общините.
  • В предаването Инициатива ще коментираме още един проблем, който е характерен за цялата страна. Затова как безотговорни хора изкарват пари, като крадат капаци на шахти и решетки от улици и тротоари, с което създават потенциална опасност.
  • Стара Загора ще кандидатства с обществено значими проекти по инициативата JESSICA. Това е нов подход при използване на финансирането от ЕС за подкрепа на инвестициите и развитието на градските райони.
  • Българско агнешко месо масово се изнася зад граница преди Великден, заради високото му качество, а потребителите у нас ще консумират замразено, съобщиха животновъди.

Видеото в сайта на youtube
Предаване Инициатива е външна продукция на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Излъчва се по Телевизия Стара Загора в четвъртък (през седмица)
от 19:30 часа и 22:00 часа, с повторение в събота от 16:30 часа

Още новини