Начало Новини Актуално Туристически фирми от Австрия представят дейността и продуктите си в София и в Поморие

Туристически фирми от Австрия представят дейността и продуктите си в София и в Поморие

Актуално

туризъм Българското правителство си постави за цел да развива устойчив туризъм в България. Това включва най-напред подобряване на рамковите условия за развитие на туризма, на националната и регионална транспортна инфраструктура, управлението на водите и преработката на отпадъци. В много случаи тези проекти могат да бъдат осъществени с финансиране от ЕС.

Сега става въпрос за поставяне на приоритет - как може да бъде развиван българският туристически сектор, за да устои той на международната конкуренция и по възможност да придобие нови пазарни дялове? Концепциите са налице, но в много случаи е необходима все още и задълбочена дискусия.

Австрийските фирми с готовност ще подпомогнат усилията на обществения и частния сектор в България при справянето с тези големи предизвикателства. Австрия принадлежи към водещите туристически дестинации на Европа и предлага на своя територия и в други страни успешно функциониращи ноу-хау, технологии и продукти, които могат да бъдат приложени и за развитието на туризма в България.
И тази година със съдействието на Националния борд по туризъм и Института за анализи и оценки в туризма се организира представяне на водещи австрийски фирми от туристическия бранш - в София и на Черноморието.

Четиринадесет австрийски предприемачи в туризма ще имат възможност да представят своята дейност, продукти и услуги в сряда, 26 май в София (кръгла маса), и на 27 май в Поморие, (презентации и индивидуални разговори). Проявата е много добра възможност за представителите на българските фирми и общини да се информират за актуални австрийски предложения и да обсъдят конкретни възможности за сътрудничество. Работната програма на форума моля вижте в приложението.

Участието за българските фирми, институции и представители на общините е безплатно!

(Необходимо е попълнената заявка да бъде изпратена най-късно до 20 май 2010 г. по факс: 02/  953 24 26  или e-mail: sofia@advantageaustria.org)

{xtypo_sticky}За допълнителна информация: Здравко Христов и Снежана Атанасова, тeл. 02/ 953 15 53, Търговски отдел на Австрийско посолство.{/xtypo_sticky}

Още новини