Начало Новини Актуално Тунелът под Шипка готов до 2015 г.?

Тунелът под Шипка готов до 2015 г.?

Актуално
Стара Загора

Два варианта за изграждането на пътния тунел Шипка са били обсъдени на първото работно заседание, на което присъстваха членовете на създадената за целта междуведомствена работна група и на комитета по наблюдение на дейността й. В нея участва и областният управител на област Стара Загора Йордан Николов. Приоритетен вариант е изграждането му до 2015 година, предаде пресцентърът на областна администрация.

В междуведомствената работна група са включени експерти от три ведомства – Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В  нея участват и специалисти от Агенция Пътна инфраструктура. Междуведомствената работна група ще оказва логистична помощ на АПИ по подготовката на законовите процедури за изпълнение на инвестиционните проекти Изграждане на път III – 5004, обход на Габрово и Изграждане на пътен тунел Шипка в Шипченски проход.  Всеки месец работната група ще изготвя доклад за напредъка на дейността.
В комитета по наблюдение влизат областните управители на Стара Загора и Габрово – Йордан Николов и Мариян Костадинов, заместник-кметовете на Габрово и Казанлък – Добрин Савчев и Евгения Чернева, и началниците на кабинетите на МОСВ и МЗХ. Основната задача на комитета е да следи за спазването на графиците и процедурата по отчуждаване на земите по трасето на тунела, съобщи Йордан Николов. Комитетът ще оказва и политическа подкрепа при решаване на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на плана за действие.
На заседанието е бил представен трипартитния модел за осъществяване на законовите процедури за изпълнение на инвестиционните проекти „Изграждане на път III – 5004, обход на Габрово и Изграждане на пътен тунел Шипка в Шипченски проход. Приети са били правила и план за действие на междуведомствената група, обясни областният управител. Целта е била да се избере най-добрия вариант за съставяне на работен проект, по който да се работи за изграждането на пътен тунел Шипка. След изготвянето му ще започне и процедурата по отчуждаването. Планът за действие на междуведомствената група  предвижда всички процедури по ОВОС, отчуждаване на имоти от поземления фонд и горския фонд, и земеделски имоти да приключат до средата на 2012 година.
Тъй като най-вероятно ще се търси финансиране по Оперативна програма Транспорт на ЕС, ще се върви към цялостен проект за обходния път и тунела. ЕС не разглежда проекти „на парче", поясни Николов. Два са вариантите и за сроковете за изпълнение на строителните дейности. Ако бъде осигурен заем от Световната банка има възможност тунелът да бъде завършен до 2015 година. Другият вариант е от 2014 до 2020 година. На заседанието е бил разглеждан приоритетно първия вариант.

 

* * *

Тунелът под връх Шипка ще е с дължина от 20 км., а шосето ще има ширина от 10,4 м.

Агенция „Пътна инфраструктура” е подновила работата по реализацията на проекта за изграждане на тунел под връх Шипка. Вече е създадена междуведомствена работна група за оказване на логистична помощ по подготовката за осъществяване на проекта . Това съобщи вчера областният управител на Стара Загора Йордан Николов. Губернаторът е член на комитета по наблюдение на екипа, който ще разработи параметрите на съоръжението и ще търси инвеститор за осъществяването му.
Идеята за прокопаването на тунел под старопланинския връх датира отпреди повече от 110 години. През лятото на 1994 година дори беше направена първата символична копка на съоръжението, пише вестник Монитор.
Темата е поставяна още няколко пъти на общественото внимание от различни правителства. Според специалистите проблемът е единствено в икономическата изгодност поради недоказан автомобилен трафик.
Проектът за тунела фигурира сред седемте, одобрени и включени и в Националния план за регионално развитие на Република България (2000 - 2006), като габаритите му са широчина 10 м, височина 4,8 м, с две ленти за движение. Освен тунелното съоръжение ще има и около 20 километра подходи като част от тях е и западният обходен път на Габрово. Според разчетите на пътната агенция и на строителното министерство е възможно изграждането на тунела заедно със Западния обходен път да започне през 2014 година с пари от европейските фондове. Оттам са категорични, че няма опасност България да бъде санкционирана в случай, че пътното съоръжение не бъде построено по-рано по силата на договора по присъединяването ни към ЕС. Тунелът не е задължително условие по него и затова страната ни няма да получи санкции . Една от възможностите за изграждането му преди 2014 г. е някоя от 36-те наши и чужди компании, заявили инвеститорски интерес, да започнат строителството му без държавна гаранция. По този повод в момента се водят разговори с тях, припомниха от Агенция „Пътна инфраструктура”.
Интерес към проекта в различни периоди са проявявали японските фирми „Мицуи”, „Мицубиши”, „Тайсей корпорейшън”, „Сумитомо корпорейшън Юръп”, „Каджима корпорейшън”и др.
Най-силен е интересът към изграждането на бъдещия тунел от страна на Sumitomo Corporation Europe, която е изградила железопътната линия Букурещ-Констанца със заем от Японската банка за международно сътрудничество (JBIC).Според официални източници японците били готови да лобират за банков кредит, но настоявали за държавно гарантиране.
125 млн. долара е предварителната оценка на тунела от 2001 година при 17,5 на сто норма на възвращаемост.

 

Още новини