Начало Новини Актуално Трудовите инспектори хванаха 697 нарушения, издадоха 60 акта

Трудовите инспектори хванаха 697 нарушения, издадоха 60 акта

Актуално

От началото на септември Областната инспекция по труда е направила 127 проверки, 44 от тях са съвместни с други институции. Заедно с инспекторите от НАП са извършени 23 проверки. При работа на повече институции намалява и възможността за корупционен натиск, посочи главният инспектор Йордан Йорданов.

Констатираните нарушения са 697. Две трети от тях са по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, следвани от свързаните с трудовото законодателство, пише вестник Старозагорски новини. Инспекторите са установили и не малко случаи на погазване на Закона за насърчаване на заетостта, най-вече свързани с наемането на работа на чужденци без съответните разрешения, или извършване на посредническа дейност при намиране на работа без необходимия лиценз.
Освен направените предписания, са съставени 60 акта, 18 са за пропуски в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, 22 - за нарушения на трудовото законодателство, и 20 - по Закона за насърчаване на заетостта. Въпреки глобата от 15 хиляди лева за наемане на работник или служител без трудов договор, все още има такива случаи. "Тези санкции не плашат много работодателите и за съжаление нарушенията се правят от работодатели, които трудно биха могли да платят такава сума. Големият размер на глобите ги мотивира да обжалват. Повече от 60 са санкционираните, всички обжалват, текат процедури, но това няма да ни попречи да налагаме наказания", коментира инспектор Йорданов.
При съвместните проверки стремежът е не да се подбират определени сектори, а да се обхване целият спектър на дейности на територията на областта. На прицел са предприятия, в които често се допускат грешки или са потенциални нарушители на законодателството. Най-много са нарушенията в сферата на обществените услуги - ресторантьорство и хотелиерство, а през летния период броят им се увеличава и текучеството е голямо. Обикновено в обектите, където не се издават касови бележки и работниците нямат договори, показва практиката на инспекторите. Тази година има 6 случая на наемане на непълнолетни без спазване на изискванията и разрешение от Инспекцията по труда. Пропуски има и в строителството, което е рисков отрасъл. Най-често без договор се наемат бармани, сервитьори, търговски работници, строители, докато в сферата на индустриалното производство почти няма такива случаи.
По Закона за здравословни и безопасни условия на труд се изисква да се осигури обслужване от службите по трудова медицина, да се направи оценка на риска, особено в рисковите производства, да се провеждат инструктажи, за липсата на които търпят санкции както работниците, така и работодателите.
В момента продължава съвместната проверка с НАП и Полицията на фирми подизпълнители на американската компания AES, участващи в изграждането на новата топлоцентрала в Гълъбово. Резултатите ще бъдат огласени след приключването й.

Още новини