Начало Новини Актуално Три заявления по проект Енергийно обновяване на българските домове са подадени в Стара Загора

Три заявления по проект Енергийно обновяване на българските домове са подадени в Стара Загора

Актуално
заявления саниране на жилища

Собствениците на апартаменти от две жилищни кооперации и един вход на жилищна сграда са подали заявления за интерес и подкрепа в Стара Загора по проект Енергийно обновяване на българските домове, стана ясно от проведената от Областен информационен център работна среща с представители на местни, регионални и национални медии.

Според ръководителя екип на проектния мениджър за Югоизточен район за планиране инж. Севдалина Джабарска, това което вълнува най-често гражданите е колко ще бъде личното участие на всеки собственик на жилище, съобщиха от Областния информационен център. Проектният мениджър сподели, че общинските администрации на Стара Загора, Казанлък, Сливен, Ямбол и Бургас оказват пълно съдействие на гражданите с информация по проекта и предоставят възможност за подаване на заявления за интерес и подкрепа.

Гостите на срещата се запознаха и с отворената нова схема, която ще помага на българските предприятия да повишат своята конкурентоспособност по отношение на енергийната ефективност. Схемата Енергийна ефективност и зелена икономика по Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 е с общ бюджет над 293 млн. лева и е насочена към насърчаване на устойчиви енергийни решения за малки и средни предприятия. В процедурата могат да участват юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Ще се финансират 2 типа проекти: технологични - лесни и малки проекти с използване на оборудване от приложен Списък на материали и оборудване, и проекти с енергийно обследване – по-големи и по-сложни, основаващи се на препоръките от извършен енергиен одит. Максималната продължителност на един проект е 12 месеца. Новост представлява ролята на шест банки – партньори, които ще удостоверяват наличието на необходимия финансов ресурс на кандидата за реализиране на проекта. На срещата бяха представени отворени и предстоящи за отваряне схеми по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора, финансиран от Оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Още новини