Начало Новини Актуално Три предприятия от област Стара Загора получиха награди за производство на зелена енергия (видео)

Три предприятия от област Стара Загора получиха награди за производство на зелена енергия (видео)

Актуално

Три предприятия от област Стара Загора получиха награди за производство на зелена енергияТри предприятия от Стара Загора получиха отличия за изпълнени системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и спестяване на емисии от въглероден двуокис. Наградените фирми са: Средна гора АД, Верея Пласт АД и Кастамону България АД.

Церемонията по връчване на наградите се проведе на 31 октомври 2013 г. в залата на Българска стопанска камара в София. На нея присъства и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов. Палатата е партньор на организаторите на конкурса при номинирането на участниците и при провеждане на събитието.

Наградите са част от проект Предприятия за производство на зелена енергия (Green Blue energy Factory), изпълняван по линия на програма Интелигентна енергия Европа на Европейската комисия. Проектът има за цел да насърчи производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Награди получиха общо 9 предприятия, като три от тях са от региона на Стара Загора и това е много добра оценка и за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, която през последните 7 години активно работи по теми и проекти, свързани с екологията, опазването на околната среда и оползотворяването на възобновяемите енергийни източници, каза след награждаването Олег Стоилов. Трите наградени предприятия - Средна гора АД, Верея Пласт АД и Кастамону България АД - са преки членове на ТПП - Стара Загора и през годините са работили със специалисти на Палатата и съществуващия към работодателската организация в Стара Загора Център за енергийна ефективност.

Средна гора АД получава отличието за използване на отпадъците от мебелното производство за собствени енергийни нужди и за производството на дървесни пелети. Наградата беше връчена на техническия директор на предприятието Борислав Динев.

Кастамону България АД е отличена също за оползотворяването на отпадъците от производството си. Наградата получи техническият директор Петко Тотев.

Верея пласт АД заслужи отличието за използване на произвежданите от фирмата слънчеви колектори за топла вода и за отопление на вилно селище Ягодите и басейна към него. На церемонията присъства изпълнителният директор инж. Иван Тотев.

При оценяването на проектите важни критерии на журито са били: типа на съоръженията; размерите на инсталациите; използваните съвременни технологии в областта; интегрираните решения, обхващащи различни ВЕИ и правилното комбинирани с мерки за енергийна ефективност.

Енергийната ефективност на предприятията и дейността им за опазване на околната среда е важен въпрос за всяка от държавите в Европейския съюз. В Споразумението за партньорство на Европейската комисия и Република България (2014 – 2020 г.), в стратегически приоритет 3 е записано: С европейски средства да се финансират мерки, като: увеличаване използването на ВЕИ за осигуряване на собствено потребление на енергия, използване на остатъчни продукти от земеделието и отпадъчна дървесина за енергийни цели, както и оползотворяване на отделения биогаз, беше припомнено по време на церемонията.

Партньори от българска страна в проекта са Българска стопанска камара (БСК) и ЕРАТО Холдинг. В рамките на проекта е проучен пазарът за подобни системи, разработени са бизнес модели и ръководство за използването им, проведени са серия от семинари и срещи с потенциални насърчители, производители и потребители, разработена е пътна карта и вериги на доставчиците за изграждане на подобни инсталации, популяризирани са изградени референтни и демонстрационни проекти. В БСК е учреден и вече две години функционира Клуб на насърчителите на предприятия за производство на зелена енергия, включващ над 50 представители на енергийния сектор в страната.

Проведеният конкурс за връчване на европейски отличия на фирми и организации с реализирани системи за производството на енергия от ВЕИ за собствено потребление е важен акцент на проекта.

В проекта Предприятия за производство на зелена енергия (GBE F) за постижения в изграждането на системи за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление и намалени емисии на СО2 са отличени следните фирми:

Средна гора АД

Връчва се за изграждане на: парокотелна инсталация от отпадъчна дървесина с мощност 8.5 MW, система за рекуперация на филтрирания топъл въздух. Толинната енергия се използва за технологични нужди и отопление на производствените помещения и административната сграда.

Верея пласт АД

Връчва се за изграждане в почивен комплекс Ягодите на термосоларни системи, използвани за: затопляне на БГВ за вилите, спортната зала и ресторанта на комплекса; затопляне на водата за басейна на комплекса. Обща инсталирана мощност – 70 kW. Годишно производство – 98MWh/г.

Кастамону България АД

Връчва се за високоефективно използване при производството на значителни количества топлинна и ел. енергия на: отпадъчен дървесен прах в горивните камери на сушилните и дървесни отпадъци за загряване на термомасло. Тези инсталации са комбинирани със система за утилизиране на топлинна енергия чрез кондензация на водните пари в димните газове. Инсталирана мощност: 8,0 MWt; 1,4 MWe.

Перпетуум Мобиле БГ АД

Връчва се за особено високи постижения в изграждането на съвременни инсталации за добив на биогаз от растителни и хранителни отпадъци и последваща когенерация за производство на топлинна и електрическа енергия. Инсталирана мощност на когенератора – 2 MW. Собствени консуматори: цех за преработка на плодове и зеленчуци; оранжерия с отопление.

Свилоцел АД

Връчва се за особено високи постижения в реализацията на системна фирмена политика за използване на технологични отпадъци за производство на значителни количества топлинна и електрическа енергия, използвани изцяло за собствени нужди. Инсталирани мощности: общо 80,0 MWt. общо  8,8 MWe.

Екотекпродуктс ЕООД

Връчва се за изграждане на интегрирана система за ОВК на фирмената сграда с демонстрационен характер на съврененни технологии, включваща: бивалентна термосоларна система; термопомпена система въздух/вода; чилър за охлаждане; котел за отопление, БГВ и затопляне на басейн на дървесен чипс.

Калинел ЕООД

Връчва се за изградена фотоволтаична инсталация на покрива на фирмената сграда, като 100% от получаваната ел. енергия се използва за собствени технологични нужди. Инсталирана мощност – 161 kWe. Годишна продукция – 192 MWh/г.

Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов

Връчва се за изграждане на: термосоларна система за БГВ; фотоволтаична система за покриване на част от собствените нужди от ел. енергия. Системите имат демонстрационен характер и се използват за обучение на учениците и на инсталатори на ВЕИ.

СънСЪРВИЗ ЕООД

Връчва се за използване на различни видове ВЕИ в логистичния и технологичен център на фирмата: фотоволтаична инсталация; вятърни генератори; термосоларна система. Произведената енергия се използва за технологични нужди, отопление и охлаждане. Инсталациите имат и демонстрационен характер.

Три предприятия от област Стара Загора получиха награди за производство на зелена енергия
На снимката: Бранимир Ханджиев, главен директор Международни организации и програми в БСК (отляво), преставителите на отличените фирми от област Стара Загора: инж. Иван Тотев, изпълнителен директор на Верея Пласт АД, Борислав Динев, технически директор на Средна гора АД, Петко Тотев, технически директор на Кастамону България АД и председателят на УС на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов

Три предприятия от област Стара Загора получиха награди за производство на зелена енергия

Три предприятия от област Стара Загора получиха награди за производство на зелена енергия

 

Още новини