Начало Новини Актуално Три министерства търсят алтернативна заетост на работещите в Брикел

Три министерства търсят алтернативна заетост на работещите в Брикел

Актуално
Стара Загора

Пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика разпространи изявление на министър Тотю Младенов, относно създалото се напрежение в Брикел заради предстоящото затваряне на дружеството. То е изразходвало полагащите се 20 000 работни часа и трябва да преустанови дейност до края на 31 октомври, защото не отговаря на екологичните изисквания.

Следейки с безпокойство случващото се в Брикел ЕАД, Гълъбово и нарастващото напрежение, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов заявява следното:
Договорът за приватизационната продажба на 1, 219, 642 броя поименни акции, предсталяващи 100% от капитала на Брикел ЕАД, е подписан между Агенцията за приватизация и фирма Калиста 2004 ЕООД на 15 юли 2004 г.
В точка 9.7 е записано, че купувачът „се задължава да предприеме и изпълни добросъвестно всички необходими правни и фактически действия, произтичащи от текста на Директива 2001 – 80 – ЕС и програмата за приложение по дефинирани, конкретни за дружеството, основни ангажименти в експлоатацията на съществуващите мощности в рамките на 20 хиляди работни часа, считано след 31 декември 2007 г.”. Срокът за изпълнение на поетото задължение е изтекъл в края на май тази година, тоест има неизпълнение по клаузата от договора.
В тази връзка, единствената вина за създалата се ситуация има собственикът на дружеството, който не е изпълнил приватизационния договор в тази му част. МТСП заедно с Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката, енергетика и туризма в момента работят по различни варианти за търсене на алтернативна заетост на хората от Брикел ЕАД, които ще бъдат обсъдени със синдикатите, за да се помогне реално на хората в тази тежка за тях систуация.

Още новини