Начало Новини Актуално Три дни прахово замърсяване в Стара Загора

Три дни прахово замърсяване в Стара Загора

Актуално

Автоматичната информационна станция в парк Зеленият клин регистрира превишение на праговите стойности за съдържание на фини прахови частици във въздуха над Стара Загора в три последователни дни. Праговата стойност от 50 милиграма на кубичен метър въздух на 21 ноември е завишена 1,33 пъти, на 22-ри - 1,50, и на 23 ноември - 1,45 пъти.

Причините, според Дарина Димова - зам.-директор на РИОСВ - Стара Загора, са традиционни за сезона: големият брой използвани печки на твърдо гориво, автомобилният трафик, ниското атмосферно налягане и други специфични климатични фактори. Според нея, дори ръчното събиране на падналите есенни листа и метенето на улици и тротоари също увеличават количеството на фини прахови частици във въздуха. Използването на механизация има доказан положителен ефект, според специалистите.
Към запрашения въздух са особено чувствителни децата и възрастните, хората с хронични белодробни заболявания, с грип или астма. Ако климатичните условия останат същите, е възможен период на задържане на замърсяванията в приземните слоеве на въздуха.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини