Начало Новини Актуално Тревожно висок остава делът на сивата икономика в страната

Тревожно висок остава делът на сивата икономика в страната

Актуално

Тревожно висок дял сива икономикаПроведе се Осмото заседание на Обществения съвет по проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика. На него беше избран нов председател – Людмила Петкова – заместник-министър на финансите на Република България. Тя заяви подкрепата на Министерство на финансите и приветства работата на екипа на проекта и ръководството на АИКБ в борбата за намаляване на дела на сивия сектор в страната.

Беше представен Доклад за актуализация на Композитния индекс Икономика на светло за 2012 година, който индикира дела на светлата част на икономика. Данните показват запазване на положителната тенденция на нарастване на стойността на индекса – от 66.71 за 2011 г. на 67.32 за 2012 година, при намаляващ темп на нарастване. Индексът е съставен от два компонента: статистически и социологически. Статистическият компонент се изчислява на база на отношения на макроикономически показатели, определящи дела на сивата икономика, а социологическият компонент се изчислява на база на попълнени анкетни карти от работодатели и работници на 500 опорни компании, определящи тяхното усещане за проявленията и размера на сивите практики в страната, съобщиха от пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс, обобщи, че динамиката на Индекса се дължи на засилване на мерките на правителството в борбата за намаляване на неформалната икономика, включващи промени в нормативна уредба и в практическото правоприлагане, като свързването онлайн на търговски обекти с Националната агенция за приходите, възстановяването на митническото дознание и други.
От друга страна се отчете и приноса на функциониращия повече от три години Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика, където са провеждат масирани национални и регионални медийни кампании, обучения на работодатели, на работници и служители, публикуват се аналитични и информационни материали, поддържа се гореща телефонна линия и се предоставят консултации, предлагат се пакети с нормативни промени в законодателството.

Също така трябва да се отбележи, че продължаващата икономическа криза, както и нарастващото политическо напрежение в края на 2012 година доведе до забавяне на набраната инерция на процеса на изсветляване на българската икономика.

На Обществения съвет бяха представени и резултатите от проведеното в периода февруари-април 2013 г. специализирано социологическо проучване по метода описание на случаите сред 103 предприятия от 11-те пилотни за проекта браншове. Задълбоченият анализ на емпиричните данни предстои, но основните констатации показват, че въпреки, че се запазва тенденцията за намаляване обхвата на сивите практики, все по-чувствително е понижаването на конкурентоспособността на изрядните фирми. Пряк резултат от работата на сивите фирми са загубата на клиенти за изрядните предприятия, загубата на високо квалифициран персонал и повишен риск от фалит.

Като обобщение може да се отбележи, че се установяват позитивни индикации за повишаване на чувствителността към темата неформална икономика и готовност да се работи в светлата част на икономиката. Това са изключително добри знаци за настъпваща позитивна промяна в нагласите на работодателите и работниците за спазване на правилата.

 

Още новини