Начало Новини Актуално Третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа ще се проведе на 15 октомври в Стара Загора

Третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа ще се проведе на 15 октомври в Стара Загора

Актуално

Национална Рибарска МрежаЕвропейският зелен пакт и Стратегията От фермата до трапезата са във фокуса на третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа

На 15 октомври 2020 г. в град Стара Загора, хотел Верея ще се проведе третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа. Темата на годишната среща е Инструменти и добри практики за устойчиво развитие на сектор Рибарство и ефективно използване на ресурсите в рибарските райони.Събитието ще бъде открито от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020.

Третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа е посветена на актуални теми, свързани с бъдещото развитие на сектор Рибарство и рибарските райони в контекста на Европейския зелен пакт и Стратегията От фермата до трапезата.

Водещи експерти ще запознаят участниците с добри практики и технологии за устойчиво отглеждане на аквакултури и морски храни.

По време на срещата ще бъдат представени още приоритетите на Морския пространствен план на Република България за периода 2021-2035 г. и ще бъдат презентирани добри международни практики и модели за формиране на общество с нулеви отпадъци в рибарските райони.

Програмата на събитието предвижда и специален тематичен панел, свързан с изпълнението и отчитането на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Участниците в срещата ще получат практически насоки от водещи експерти за успешно провеждане на процедури за избор на изпълнители и отчитане на проекти по трите извънредни COVID-19 мерки от ПМДР 2014-2020.

Третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа предвижда интересни дискусии за бъдещото развитие на сектор Рибарство и рибарските райони в страната, както и специална нетуъркинг сесия в края на програмата за изграждане на ефективно взаимодействие между участниците в мрежата.Участие в срещата ще вземат експерти от Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа, представители на Министерство на земеделието, храните и горите, ДФ Земеделие - РА, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местни инициативни рибарски групи, представители на сектор Рибарство, общини, нестопански организации и други заинтересовани страни.

Програмата на събитието е публикувана на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа: https://nrmbg.com/programa-treta--godishna-sreshta-na-nacionalnata-ribarska-mreja

Участието в годишната среща изисква предварителна онлайн регистрация в срок до 13.10.2020 г. на адрес: https://forms.gle/QbsMABQ9zsYvvRhr8

Събитието се реализира с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Още новини