Начало Новини Актуално Трейс груп холд

Трейс груп холд

Актуално
Трейс груп холд

Новината за поисканата несъстоятелност на Мостстрой и опасенията, че Холдинг пътища може да има финансови затруднения, насочиха погледите и към останалите големи дружества в сектора, които се търгуват на борсата. Такова е Трейс груп холд, но в случая отчетите му и отношението на анализаторите към него се оказаха далеч по-малко притеснителни.

"След негативните новини около "Холдинг пътища" и "Мостстрой" темата около третия основен представител от инфраструктурните компании на БФБ - София, изглежда доста актуална, коментира вестник Дневник. Положителното е, че разликите са повече от приликите между "Трейс груп холд" и двете свързани с общ акционер дружества "Холдинг пътища" и "Мостстрой", коментира инвестиционният консултант от пенсионна компания "Бъдеще" Развигор Христов.

Приликите между трите компании са в растящите краткосрочни вземания и задължения към банки и доставчици. Този ефект беше по-скоро очакван на фона на изключително тежката ситуация, в която браншът изпадна, след като държавата преразгледа методите си за разплащане с фирмите още в края на миналата година.
Това естествено повлия върху паричните потоци на компаниите и най-вече върху свежия приток на оборотни средства, тъй като тя е основен източник на работа за тях. Съответно на преден план изплува възможността на мениджмънта да маневрира в подобна ситуация и адекватно да управлява наличните парични потоци.
"За разлика от "Мостстрой" и "Холдинг Пътища" през последните две години "Трейс груп" успя да спечели няколко ключови договора със осигурено финансиране, което до голяма степен му гарантира свежи парични постъпления", поясни Петър Василев, портфолио мениджър в "Алфа асет мениджмънт".
Все пак обаче той отчита, че това не е гаранция за добро финансово здраве, както показа "Мостстрой", която, въпреки че участва в консорциумаза изграждането на последната отсечка от магистрала "Тракия", подаде молба за несъстоятелност.

Това не е гаранция за добро финансово здраве, още повече че повечето средства по проектите се изплащат впоследствие, а междувременно дружеството има нужда от значителен оборотен капитал. Кратък поглед върху последния финансов отчет на групата ("Трейс груп холд") показва, че размерът на банковите кредити и лизинговите плащания към момента е пренебрежимо малък, а единствените по-сериозни задължения са търговските към доставчиците.
Размерът на вземанията също е значителен, така че на пръв поглед място за притеснения няма. Останалото е въпрос на добър кеш-флоу мениджмънт и ефективно събиране на вземанията, допълни Василев.

Както и при другите в бранша "Трейс" отчита увеличение на краткосрочните си задължения и вземания, но въпреки това обращаемостта им е по-добра от тези на конкурентите й. Допълнително общата финансова тежест за групата е по-ниска от тази на "Холдинг Пътища" и "Мостстрой".
Според анализа на "Елана трейдинг" "Трейс" е и сред най-малко задлъжнелите компании в широкия индекс BG40 на БФБ - София, на база банков дълг към собствен капитал. За по-ниската задлъжнялост спомага и увеличението на капитала през борсата, което й донесе 22 млн. лв. свежи пари чрез първично публично предлагане в края на 2007 г.
Макар краткосрочните й задължения в края на юни тази година да отчитат леко понижение през октомври, на "Трейс" и предстоят няколко важни падежа. Според последния финансов отчет този месец групата има да изплати  2 млн. лв. заеми към Корпоративна търговска банка и Уникредит Булбанк, а до края на следващата пролет още около 5 млн. лв. по кредити към Обединена българска банка и МКБ Юнионбанк. Групата има и около 3 млн. лв. текущи задължения по финансов лизинг при общо такива от около 11 млн. лв. Текущите задължения обаче се покриват до голяма степен от наличния паричен ресурс.

Въпреки че основни рискове пред компания остават ниската усвояемост на еврофондовете и забавянията на държавните и общинските плащания, през следващите няколко години "Трейс" ще изпълнява редица крупни проекти. Сред тях са отсечката на магистрала "Тракия" от Стара до Нова Загора срещу 138 млн. лв. със средства от оперативна програма "Транспорт".
Сумата, с която "Трейс" спечели, беше широко дискутирана и дали ще се окаже рентабилна остава да покаже времето. Все пак според пазарни анализатори компанията може да си позволи значително по-малко ресурс за изграждането на отсечката заради наличието на собствени бази с инертни материали в близост до мястото на строителството.
За целта в средата на май "Трейс" си подсигури и нова техника за близо 13 млн. лв. без ДДС. Отделно от това тя активно се опитва да разнообрази източниците си на постъпления, като освен в пътно строителство има проекти и в метростроителството и водната рехабилитация.
Сред по-големите и подобни е участие в работата в консорциум за изграждането на втория метродиаметър в София. Като цяло обаче "Трейс" за момента е сред лидерите по спечелени инфраструктурни европроекти, поне според статистиката на Агенция "Пътна инфраструктура", която показва, че "Трейс груп холд" е спечелила най-много търгове за ремонт на пътища от първата фаза на оперативна програма "Регионално развитие" за общо 27 млн. лв.

Борсовото представяне на акциите на "Трейс" също показва, че за момента инвеститорите виждат позицията като съществено по-малко рискова спрямо останалите компании в бранша на борсата. За последните три месеца акциите на дружеството дори са отбелязали ръст от около 9 на сто, макар и на годишна база пазарната им стойност да се е понижила с една трета.
На фона на срива при "Холдинг Пътища" и "Мостстрой" - съответно с 30 и близо 90 на сто за последния месец, книжата на "Трейс" са поевтинели с под 6 на сто за същия период.

Петър Василев, портфолио мениджър, "Алфа асет мениджмънт"

За разлика от "Мостстрой" и "Холдинг Пътища" през последните две години "Трейс груп" успя да спечели няколко ключови договора със осигурено финансиране, което до голяма степен му гарантира свежи парични постъпления. На първо място сред тези поръчки трябва да се постави изграждането на софийското метро, което е на стойност близо 200 млн. евро. Като прибавим към това и лот 2 на магистрала "Тракия", както и няколко лота по оперативна програма "Регионално развитие" и програма "Транзитни пътища", изграждането на част от канализацията в София и други по-малки проекти, общата сума на проектите набъбва на около 300 млн. евро. Разбира се, това не е гаранция за добро финансово здраве, още повече че повечето средства по проектите се изплащат впоследствие, а междувременно дружеството има нужда от значителен оборотен капитал. Кратък поглед върху последния финансов отчет на групата показва, че размерът на банковите кредити и лизинговите плащания към момента е пренебрежимо малък, а единствените по-сериозни задължения са търговските към доставчиците. Размерът на вземанията също обаче е значителен, така че на пръв поглед място за притеснения няма. Останалото е въпрос на добро управление на паричните потоци и ефективно събиране на вземанията. Обяснението за сравнително ниското ниво на задлъжнялост в сравнение с "Мостстрой" и "Холдинг Пътища" например може би се крие в това, че "Трейс" успя да използва края на борсовата еуфория, за да се финансира дългосрочно и евтино през капиталовия пазар. За разлика от това, мажоритарните акционери на "Мостстрой" и "Холдинг Пътища" използваха еуфорията, за да успеят да продадат част от собствените си акции срещу рекордно високи стойности. Или както обясниха повечето финансови анализатори - разликата не е в конюнктурата, а в собствениците, респективно в това как и в чия полза се управлява дружеството.

Развигор Христов, инвестиционен консултант, ПОД "Бъдеще"
След негативните новини около "Холдинг пътища" и "Мостстрой", темата около третия основен представител от инфраструктурните компании на БФБ - София, изглежда доста актуална. Положителното е, че разликите са повече от приликите между "Трейс груп холд" и двете свързани с общ акционер дружества "Холдинг пътища" и "Мостстрой". "Трейс груп холд" раздаде макар малък дивидент за 2009 г. За последното шестмесечие приходите от продажби на дружеството се удвояват на годишна база до 93.4 млн. лв. и дружеството излиза на печалбата от 3.6 млн. лв. при загуба от 0.9 млн. лв. за предходния период. Междуфирмената задлъжнялост в сектора и забавените плащания си остават основен проблем за дружеството. Цената на банковите кредите и договорите по лизинг също са важен фактор, който трябва да вземе под внимание.

Още новини