Начало Новини Актуално Тракийският университет организира конференция Устойчиви решения за зелената енергийна трансформация

Тракийският университет организира конференция Устойчиви решения за зелената енергийна трансформация

Актуално

Тракийски университет - Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора, организира мащабно събитие - дни на науката и иновациите Чиста енергия. Състояние и перспективи на 3 и 4 юни в Културния център (бившия Синдикален дом).

Основната цел на събитието е широката публика да бъде запозната с възможностите, които ще предостави на обществеността предстоящият зелен преход, а именно улавянето на въглероден диоксид, възобновяеми източници, водородни технологии и енергийна ефективност.

Научно-популярната конференция Устойчиви решения за зелената енергийна трансформация ще премине на 3 юни с включването на доклади, научни съобщения, презентации и постери, представени и достъпни за обществеността и широката научна аудитория, които са посветени на теми, свързани с възобновяемите енергийни източници, управлението на климатичните промени и др.

Конференцията ще запознае обществеността в Стара Загора и региона с предизвикателствата, последните научни постижения в тази област и иновациите и възможностите които те предлагат за зеления преход на Община Стара Загора.

На 3 юни конференцията ще започне в 14 часа с дискусия, включваща 10 доклада и ще завърши с откриване в 18 часа на изложба на тема: Земята няма реплика! - 2 на студенти от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИГД) от Педагогически факултет на Тракийски университет

Вторият ден (4 юни) от събитието Стара Загора - Водородна долина е организиран по инициатива на Съвместно предприятие Чист Водород към Хоризонт Европа с присъствието на г-жа Мария Габриел - еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж със съдействието на Тракийски университет и община Стара Загора.

Събитието на открито ще започне в 10 часа пред сградата на Културния център с ВОДОРОДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ и включва: 1. демонстрации на мащабирани модели прототипи на автомобили, задвижвани с водород, и устройства за генериране на водород; 2. представяне на плакати, прожекции на образователни видеоклипове и филми и други демонстрации, представящи света на водорода на широката публика.

Ще бъде демонстриран електролизьор и по-точно как от вода, с помощта на електрическа енергия, се добива водород.

Конференцията ще продължи с дискусионна среща Стара Загора - Водородната долина с представители на местния бизнес, наука и публична администрация.

Към събитието във Facebook: https://www.facebook.com/events/1193457984751485

Още новини