Начало Новини Актуално Тракийски университет - Стара Загора с официална заявка за първия зелен университет в страната

Тракийски университет - Стара Загора с официална заявка за първия зелен университет в страната

Актуално

Тракийски университет - Стара Загора се налага като зелен университет с всички разработки, дейности и проекти, в които се включва и инициира в последните години. Висшето учебно заведение участва активно и отговаря на критериите по изпълнението на Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 - 2020 г. Изпълнени са редица проекти за енергоефективност в различни факултети, звена и общежития.

Катедрата Аграрно инженерство към Аграрния факултет служи за пример в модерното проектиране и внедряване на енергоспестяващи, фотоволтаични и слънчеви системи. Всички преподаватели от катедрата са членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, като активно участват в бизнеса в качеството си на изпълнители, проектанти и консултанти.

Тракийски университет - Стара Загора, в лицето на катедра Аграрно инженерство, се е включва като партньор в престижен международен проект Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските млечни ферми чрез норвежко финансиране в рамките на програмната област Иновации в зелената индустрия. Проектант и експерт в разработването на хибридни инсталации за добив на топлина от ВЕИ в 3 пилотни ферми в страната е ръководителят на катедрата и помощник-ректор доц. Кънчо Пейчев, в екип с гл. ас. д-р инж. Димитър Георгиев и доц. Рашко Георгиев. Те успяват да постигнат високотехнологичен и социален ефект, чрез изпълнението на иновативния проект. Същият е номиниран с отличие за иновативност на изложението Агра.

Преподавателите споделят, че проектантската им дейност в съвременните зелени проекти датира още от 2000-та година, а зад гърба си имат редица постижения като специализирани представители на науката от Тракийски университет.

Доц. Кънчо Пейчев: Тракийски университет е с 15-годишна история в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. От 2006-а година дисциплините свързани с ВЕИ са заложени в нашите учебни програми, а от 2014-а в магистърски програми се изучава пълната гама на алтернативни източници на енергия. Освен в учебен план, сме и част от практиката на пазара на труда. Много често сме партньори и поддържаме близки отношения с бизнеса. Много обекти в страната са проектирани от наши специалисти. В частта технологии преподавателите от катедра Аграрно инженерство участват, както като консултанти, така и като изпълнители. Имаме тясно сътрудничество с едни от най-големите ферми в страната. Студентите ни са наши последователи, които още по време на обучението успяват да ни изненадат с авторски изобретения. Един от последните примери, които мога да посоча е ветродвигателят на студента по зооинженерство Тодор Малаков. Той успя да свърже ветродвигателя си с бутална водна помпа, с помощта на която осигурява поливане на около пет декара пространство. Гордеем се, че нашите студенти се реализират много добре в практиката и работят успешно като търговци и технически мениджъри в специализираните фирми за земеделска техника.

Освен високите технологии, Тракийски университет - Стара Загора, поддържа завидно красива зеленина, която периодично обогатява. Есента беше извършено залесяване с 250 дръвчета - чинари и липи.

Още новини