Начало Новини Актуално Тракийски университет създава Център за електронни форми на дистанционно обучение (видео)

Тракийски университет създава Център за електронни форми на дистанционно обучение (видео)

Актуално

Тракийски университет създава Център за електронни форми на дистанционно обучениеТракийски университет - Стара Загора осъществява проект Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение. Той е на стойност 782 467 лева и е финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси. Ще бъдат разработени 30 електронни учебника и помагала със защитени авторски права и ще отговарят на високи критерии за научност.

Ще се създадат 1 200 електронни учебни ресурса за 93 дисциплини във следните факултети: Аграрен, Ветиринарномедицински, Медицински, Педагогически, Стопански, Техника и технологии и Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите.

Очакванията ни са много големи, защото това е методът на бъдещото обучение, за което е готово подрастващото поколение. По този начин нашите студенти ще могат да учат без да напускат работното си място, обясни проф. Иван Станков, ректор на Тракийски университет и ръководител на проекта. В обучителните курсове по бакалавърските програми ще участват 900 студенти, а по магистърските - 180.

Проектът ще приключи до 16 юни 2014 година и тогава Университетът ще има един модернизиран Център за електронни форми на дистанционно обучение и учене през целия живот, каза още проф. Станков.

Основната цел, която си поставяме с този проект, е да извършим убийство по сценарий. Ще убием старата учебна система, в която активна страна е само преподавателят - той говори, студентът пише. Чрез този проект ще направим точно обратното, каза доц. Лина Йорданова, преподавател по информатика.

В рамките на проекта ще бъде изградена и внедрена нова платформа с видео конферентна връзка и електронно хранилище. Ще се направят електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение, включващи: Wiki, презентации, текстов или PDF формат на лекциите и практически упражнения, семинари, речник, анкета и др. Лекциите ще бъдат достъпни 24 часа в денонощието.

Дистанционната форма на обучение позволява тестовете да се правят онлайн, но изпитите ще се провеждат по класическия метод - очи в очи с преподавателя.

Студенти, които са преписали от чужда тема или са действали на принципа Copy - Paste ще бъдат установи веднага, защото ще бъде въведен софтуер за уникалност на текста и за проверка за плагиатство.

Венета Асенова

Още новини