Начало Новини Актуално Тракийски университет прие 22 антикризисни мерки

Тракийски университет прие 22 антикризисни мерки

Актуално

Академичният съвет на Тракийския университет прие нова, допълнителна антикризисна програма до края на 2010 година, съобщи проф. Иван Въшин, зам.-ректор по административната и информационната дейност.

22-те академични и социални мерки касаят намаляване и ограничаване на всички разходи, за да се вмести университетът във второто за годината 10-процентно намаление на бюджета, пише вестник Старозагорски новини.
Сред тях на първо място е наложен мораториум върху назначаването на административен и технически персонал и обявяване на нови конкурси до края на годината. Заедно с това е предприето анализиране на допълнителните възнаграждения за съвместяване на дейности. След решение на Съвета за социално партньорство предстои редуциране на изплащането на наднормената учебна заетост.
Няма да се закупува работно и представително облекло.
Въвежда се строг лимит на служебните телефони, коли и представителните разходи. Разработват се строги графици за максимално използване на платените годишни отпуски. Текущи ремонти ще се правят само в краен случай.
Разработена е специална програма за увеличаване на собствените приходи от извършени услуги, продажба на бракувано и ненужно имущество.
Академичното ръководство свежда до минимум броя на хоноруваните преподаватели, като се търсят резерви сред преподавателите от сродните дисциплини на щат в Тракийския университет.
Въз основа на новата антикризисна програма всеки факултет и колеж е разработил собствена стратегия за намаляване на разходите.
"Действително програмата ни е социална - категоричен е проф. Въшин. - Не се предвижда излизане в неплатен отпуск на преподаватели и служители; намаляване на заплатите; съкращения на преподаватели и технически персонал. Търсят се варианти за оптимизиране на състава."
За съжаление съкращаването на годишния бюджет с 20% се отразява негативно още върху университетската научна дейност, стипендиите на студентите, организирането и провеждането на културно-масови инициативи, конференции и др.

Още новини