Начало Новини Актуално Тракийски университет отбелязва 24 май със семинар Наука, бизнес, медии

Тракийски университет отбелязва 24 май със семинар Наука, бизнес, медии

Актуално
Мария Фъртунова

Тракийски университет - Стара Загора организира по случай 24 май - Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, семинар на тема Наука, бизнес, медии. Сред основната цел на форума е успешен диалог между висшите учебни заведения и бизнеса, за да могат университетите да подготвят кадрите, необходими на пазара на труда, както и да се осъществяват съвместни научно-изследователски дейности.

А ролята на медиите е да популяризират проблемите, възможните решения за тях и добрите практики.

Една от основните задачи, залегнали в Комюникето за модернизация на висшето образование в ЕС, е актуализация на учебните планове и програми. Те трябва да се адаптират така, че капацитетът на кадрите да отговаря на предизвикателствата на пазара на труда, съобщи по време на пленарния си доклад Мария Фъртунова, директор на дирекция Висше образование в Министерството на образованието, младежта и науката.

В момента в страните от ЕС има около 4000 институции за висше образование, в които учат около 17 млн. студенти. В България висшите учебни заведения са 51 и в тях се изучават 270 000 студенти.

Сред целите на стратегията Европа 2020 е мобилността. До 2020 г. всеки един студент трябва да има възможност да учи поне 1 семестър в друго висше учебно заведение.

Друга цел, залегнала в стратегията е делът в средното образование на преждевременно напускащите училище да бъде сведен в ЕС под 10% до 2020 г. Също така, делът на завършилите висше образование във възрастовата група 30-34 г., в същия период да стигне 40%.

В момента в България процентът на дипломиралите се във висше учебно заведение, в посочената възрастова група, е 18-22%, каза още Мария Фъртунова.

Тя подчерта, че просветното министерство подготвя мащабен проект по ОП Развитие на човешките ресурси осигуряване на студенти и ученици стажове и практики за повишаване на подготовката им в реална среда.
Хабилитирани преподаватели от Тракийски университет представиха по време на семинара 21 научни лаборатории, с които разполага висшето учебно заведение в Стара Загора. Презентирани бяха международни и национални проекти.

Още новини