Начало Новини Актуално Тракийски университет дава начало на Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“

Тракийски университет дава начало на Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“

Актуално

На 17 март, 2021 г., с официалните подписи на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и ректора на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков, ще се даде официален старт на Национална научна програма Интелигентно животновъдство - ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Тракийският университет оглавява консорциум, съставляван от водещи академични институции в България:

Аграрен университет - Пловдив; Технически университет - София; Русенски университет Ангел Кънчев; Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН; Институт по механика - БАН; Институт по биология и имунология на размножаването Акад. Кирил Братанов; Селскостопанска Академия.

Продължителността на Национална научна програма Интелигентно животновъдство - ИНТЕ-ЖИВО е четири години с общ бюджет 4 500 000 лева.

Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

Основните дейности и задачи са планирани логически в 12 Работни пакети:

  • Работен пакет 1: Роботизирани системи за доене - Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството.
  • Работен пакет 2: Роботизирани системи и форми за отглеждане на животни - Автоматично хранене, поене, почистване и дезинфекция на помещенията, автоматично претегляне и преброяване на животните и др.
  • Работен Пакет 3: Интелигентни системи за осигуряване на генетичен прогрес - Системи за геномна оценка. Системи за сексиране на семенна течност. Създаване на технология за производство на сексирани ембриони.
  • Работен пакет 4: Интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади - стационарни и мобилни сензорни комплекси за пробовземане и наблюдение на параметрите на почвата и тревостоя, компютърно зрение и дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието и качествата на растителната маса.
  • Работен пакет 5: Кибер-физични системи за мониторинг - включващи IoT устройства и сензорни системи за мониторинг на заобикаляща среда, здравето, растежа, поведението, репродукцията, емоциите и стреса на животните, както и GPS маркиране за следене и броене на животните.
  • Работен пакет 6: Кибер-физични системи за интелигентно управление на комплексите за отглеждане на животни - включващи IoT устройства и сензорни системи за контролиране на влажност, температура, вентилация, осветеност, запрашеност, ниво на въглероден двуокис и други параметри.
  • Работен пакет 7: Безпилотни летателни апарати - оборудвани с камери за следене и броене на животните на открито и инфрачервени камери за следене на здравето на животните (следене на температурата).
  • Работен пакет 8: Сервизни роботи и дронове за складиране и/или доставка на готова продукция - за управление взаимодействието с клиентите за събиране и доставка на поръчки, което ще оптимизира процеса, ще повиши капацитета и ще намали срока за доставка. Работен пакет 9: Управление на складови наличности - храни и течности за животните, хладилни складове за месо и мляко. Обработка и разпределение на доставки.
  • Работен пакет 10: ИКТ технологии във финансовата, икономическата и отчетната дейност - оценка на риска, бази данни, комуникации, вътрешна мрежа, интернет.
  • Работен пакет 11: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи. Работен пакет 12: Интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономика - включващо утилизация на биоразградимите отпадъци, намаляване на екологичното замърсяване и повишаване на енергийната ефективност в животновъдните стопанства.

Още новини