Начало Новини Актуално Топлофикация Бургас отличена за енергийна ефективност

Топлофикация Бургас отличена за енергийна ефективност

Актуално

Топлофикация Бургас получи от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) сертификат за произход за над 130 000 MWh електроенергия, произведена по комбиниран начин и над 140 000 МWh комбинирана топлоенергия за полезно потребление, като с това се нареди сред най-екологично насочените предприятия в България.

Това стана благодарение на внедрената преди 2 години инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, благодарение на която се понижиха въглеродните емисии, изпускани от топлоцентралата и направиха възможно много по-ефективното усвояване на природните ресурси. Внедряването на системата е следствие от сключен договор за съвместно изпълнение с Датската агенция за опазване на околната среда, която съдейства в изграждането и съфинансира част от средствата за инвестицията , съобщиха от комуникационна група Имидж Едвъртайзинг. Капиталовложенията, надхвърлящи 15 млн. лв. са в резултат от Протоколът в Киото, според който всяка държава трябва да намали вредните емисии, които изпуска в атмосферата. Така модернизацията на Топлофикация Бургас играе важна роля за България в борбата й с глобалното затопляне. Освен национална важност обаче, когенеративната система на предприятието носи големи ползи и на местните ползватели на топлинна енергия, тъй като когенеративното производство е най-сериозната предпоставка за поддържане на ниски цени. Услугата в Бургас е сред най-евтините в страната. Именно чрез генерирането и на електроенергия от основните мощности, създадени основно за топлоенергия, Топлофикация Бургас е една от малкото, които могат да постигнат толкова висока ефективност при използването на природния газ.
Изключителната ефективност на системата за когенерация, внедрена от Топлофикация Бургас може да се онагледи чрез икономията на гориво, направена за една година. Например, от 01.2009 до 01.2010 г., първичната енергия на използваното гориво за добив на електрическа и топлинна енегия, е с цели 15.59% по-малка от предни периоди. Преди няколко месеца  инспектори от ДКЕВР направиха щателна проверка на бургаското топлофикационно дружество, като най-голямо внимание обърнаха, дали системата отговаря на изискванията за намаляване разходите на гориво с над 10%. Още тогава заключенията бяха повече от благоприятни, а ТЕЦ - Бургас получи отлична атестация и защити държавните си лицензи.


 

Change IEE 2010

Още новини