Начало Новини Актуално Томислав Дончев разисква с работодателите увеличаване на размера на авансовите разплащания по ОП

Томислав Дончев разисква с работодателите увеличаване на размера на авансовите разплащания по ОП

Актуално

Увеличаване на размера на авансовите разплащания и скоростта за изготвяне на документацията по оперативните програми разискваха днес работодателите на среща с министър Томислав Дончев. Конкретни проблеми в отделните оперативни програми и предложения за тяхното разрешаване обсъди министърът по управление на средствата от ЕС на среща с национално представените работодателски организации.

В срещата участваха ръководителите на управляващите, сертифициращите, разплащателните и одитиращите органи на програмите, финансирани от ЕС. Консултации и дискусии с бизнес организации за развитието на системата за управление на еврофондовете и по конкретни казуси са провеждани редовно, но днес беше договорено да бъде поставено началото на редовен структуриран диалог с представителите на работодателски организации, повтарящ работещия формат на срещите с Национално сдружение на общините в Република България, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
Увеличаване на авансовите плащания по проекти, финансирани по оперативните програми на 40% поискаха работодателските организации. Аргументите за това предложение са, че малкият размер на авансите в момента – най-много 20% по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” затруднява изпълнението на проектите. „Принципно съм съгласен с увеличаване процента на авансовите плащания”, заяви министър Томислав Дончев. Той уточни, че това ще стане на два етапа. „Първо  планираме да бъдат увеличени авансите за публичните институции, бенефициенти по оперативните програми. Желанието ни е, на по-късен етап това да се случи и за бизнеса и неправителствените организации”, допълни министър Дончев. Той подкрепи предложението на работодателските организации да се използват запис на заповед, застраховка или ползване на сметки със специално предназначение и съвместно управление, като алтернатива на изискването за банкова гаранция. Възможностите за по-активно прилагане на тези обезпечения ще бъдат обсъдени с отделните оперативни програми.
Министър Дончев възложи на експертен екип до следващата среща да намери механизъм за избягване на облагането с данък на транзакциите между партньори по проекти, финансирани по Оперативните програми.
Бенефициентите срещат множество затруднения в целия процес на подготовка и изпълнение на проектните предложения, свързани с оформянето и комплектоването на необходимите документи, особено при оформянето на документите по избор и сключване на договори с изпълнителите по ПМС№55, заявиха работодателските организации по време на срещата. Те поискаха да се изготвят и публикуват от управляващите органи на отделните оперативни програми албуми на документите, както и наръчници с най-често правените грешки при изпълнението на проекти.
Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев заяви, че част от поисканите наръчници, вече се подготвят и ще бъдат финансирани от ОП „Техническа помощ”. Това са типови документи за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.
„Желанието ни е да предоставяме максимално количество информация, максимално рано, за да сме полезни на бенефициентите”, заяви министър Дончев. Подобни срещи са полезни и за бенефициентите, и за Управляващите органи, коментираха участниците. Договорено бе следващата среща да се проведе в началото на месец септември.

Още новини