Начало Новини Актуално Тодор Тодоров, изпълнителен директор: За мен Мини Марица-изток е кауза

Тодор Тодоров, изпълнителен директор: За мен Мини Марица-изток е кауза

Актуално
Тодор Тодоров

Мини Марица-изток приключи месеците август и септември с по 115-процентно изпълнение на плана по добив на въглища. Предоставихме само за тези два месеца общо 4 563 160 т. въглища на топлоелектрическите централи и Брикетна фабрика. За първите девет месеца на годината добихме близо 18 млн.т. въглища, казва изпълнителният директор Тодор Тодоров.

-  Господин Тодоров, на професионалния миньорски празник получихте три сертификата по ISO, както и висока оценка на сертифициращия орган. Какво са за компанията тези сертификати и каква гаранция дават те?
- Получихме сертификати по ISO за качество, околна среда и здраве и безопасност при работа. За нас това е преди всичко признание за добрата ни работа, за това че имаме добри професионални практики, които гарантират добри резултати. Това е и потвърждение, че компанията се развива според европейските правила и стандарти.

- Преди повече от една година Вие поехте управлението на най-голямото въгледобивно предприятие, което тогава беше на 17 млн.лв. загуба. Какво е сега финансовото състояние на дружеството?
- Трендът, посоката на дружеството, както и управленската философия в „Мини Марица-изток” са изцяло променени. Предприятието се развива с положителни финансови резултати и смятам, че това е следствие от стратегията за устойчиво развитие, която следвам още от началото на встъпването ми в длъжност. За първото полугодие на 2010 г. нетната печалба на „Мини Марица-изток” е в размер на 5,723 млн.лв. За сравнение ще кажа, че за първото полугодие на 2009 г. е отчетена нетна загуба в размер на 19,316 млн.лв. Все още обаче ни предстоят много ключови неща в управлението. През последните месеци променихме изцяло политиката по отчуждаване на имотите пред фронта на минните работи, които гарантират работата ни през следващите години. Към момента сме задействали процес, при който проблематиката с отчуждаването няма да тежи със същата сила, с която е тежала до момента. Елиминираме процеса на мудност, липсата на ясна визия и стратегия за тази важна за „Мини Марица-изток” процедура. Мога да кажа, че отчуждаването на имотите вече няма да бъде пречка за минните работи. Когато имаме ясна цел и добра стратегия, положителните резултати са предвидими.
Пример за това са възходящите резултати, които постигаме в изпълнение на бизнес плана.

- Докъде стигна изпълнението на производствения план?
- Мини Марица-изток приключи месеците август и септември с по 115-процентно изпълнение на плана по добив на въглища. Предоставихме само за тези два месеца общо 4 563 160 т. въглища на топлоелектрическите централи и Брикетна фабрика. За първите девет месеца на годината добихме близо 18 млн.т. въглища. Правят впечатление засилените темпове на разкривните работи, водещи до наваксване на изоставането през първото полугодие. След края на август изпълнението на плана по откривка вече достига 99 на сто.

- Каква е формулата за успешен мениджмънт на едно голямо предприятие?
- Винаги съществува риск да се дефинират подобни практики. А и не съм аз човекът, който да дава формулите. Нека не забравяме, че има експерти, които професионално се занимават с тази тема. Моята практическа гледна точка е, че успешният мениджмънт непременно включва модерна стратегия, проактивна политика, иновативно мислене и отличен кадрови ресурс.
Целта на нашия екип е да превърнем успеха в трайна величина, да го превърнем в единствена алтернатива и да затворим всички пътища за отстъпление. За  мен това е кауза. Поел съм позицията изпълнителен директор с ясното съзнание, че това е една от най-авторитетните компании в нашата страна. „Мини Марица-изток” заслужава своето специално място, което й се полага от гледна точка на пазарния дял, социалните и стратегически функции, както и на  ролята й във енергийния сектор.
Ще направя всичко, за да върна славата на „Мини Марица-изток”.

- Поставихте си  цел да постигнете в края на годината печалба от 7,4 млн.лв. Осъществима ли е подобна цел 2 месеца преди края на годината?
- Да, защото имаме добри финансови резултати. Все още имаме притеснения единствено по отношение сроковете за плащане към нашите партньори. Не винаги ни удовлетворява ритмичността на финансовите потоци. Смятам, че като цяло тези проблеми са решими. Всяко едно навременно плащане дава сигурност. Това е сфера, в която полагаме много усилия, защото желанието ни е да бъдем коректни партньори.

- Успяхте ли да направите анализ на инвестиционните си намерения, обявени в началото на годината? Какви ще бъдат приоритетите в инвестиционната програма до края на 2010 г.?
- Наложи се на няколко пъти да преразгледаме и преосмислим инвестиционната си програма. До момента сме изпълнили 75 % от инвестиционния си план за 2010 г. До края на годината ще изпълним всичките си инвестиционни намерения. През следващата 2011 г. ще заложим на амбициозна инвестиционна програма, която включва рехабилитация на багери RS 2000. Ще започнем  поетапно рехабилитиране на всички багери, като стартираме с тези, които имат ключова роля за производството. Приоритетите на инвестиционната програма през 2010 г. бяха  в тежкото минно оборудване. Удовлетворение ни носи  грамотата на Българската минно-геоложка камара, която ни отличава за реализираната инвестиционна политика..

- Подменихте изцяло управленския състав на Мини Марица-изток. Защо?
- Подмених на 100% управленския екип на компанията, защото изисквам и очаквам от хората в моя екип да притежават много качества. Необходими са не само добри специалисти на тези позиции, компетентни кадри с отличен експертен опит, но и хора със сърце. Много пъти съм казвал, че успехът на компанията до голяма степен се дължи на стратегията за устойчиво развитие, която приехме. Най-важен дял в тази стратегия заема кадровия ресурс.

- Имахте намерение да промените модела на ценообразовуване на въглищата. Случи ли се това?
- Намалената цена на въглищата с 4% от 1 юли не повлия на финансовото състояние на предприятието. Всяка цена кореспондира по принцип с определени нива на покупателна способност. Намалението на цената има за цел преди всичко по-голяма събираемост. Не може да искаш цена, при която съществува риск тя да не може да бъде платена. Дружеството може да се развива с положителни финансови резултати, независимо от тази стъпка, която предприехме, и ние доказваме ежедневно това.

- Какви ще бъдат основните управленски задачи до края на годината?
- Политиката на правителството е недвусмислена: финансова стабилизация, максимална прозрачност и нулева толерантност към корупцията. Така че ние ще продължим да се развиваме по начина, по който се развивахме и досега, и няма да има отстъпление от постигнатото. Моята визия е ясна: „Мини Марица-изток” трябва да бъде добре работеща и печеливша компания. И това не е задача само в краткосрочен план. Ще се радвам, ако  оставя след себе си едно добро наследство, положителни практики, ясни правила.  Ако успея да изчистя корупционните схеми, да  повиша издръжката на работниците, дружеството да има ясна визия, значи съм си свършил работата.

- Възможно ли е да се спрат корупционните схеми и практики в големите държавни предприятия?
- Мнението ми е, че това може да стане при добро управление и желание. Създадох условия, при които подобни корупционни практики не могат да се развиват. Промених основно реда и начина за извършване на тръжните процедури. Когато създадеш прозрачни и ясни правила, успяваш да игнорираш съмнението. За всичко това ни помага  звеното за вътрешноведомствен финансов контрол и дирекция „Сигурност”, които създават възможност нещата да не зависят от един човек. Сега в дружеството много трудно може да има среда, в която някой да бъде корумпиран, защото решението не е в един човек.  Ако някой злоупотреби, той получава съответното наказание. Компромиси не правя - такива грешки не се прощават.
Твърдо мога да кажа, че в „Мини Марица-изток” има здравословни условия за работа и правене на търговия.

Интервю на изданието на вестник Пари Гепард, Бизнесът 2010, Регион Юг, Сашка Панайотова

Още новини