Начало Новини Актуално Технопол - Стара Загора извършва консултации и дейности, свързани с изискванията на Закона за противодействие на терориз

Технопол - Стара Загора извършва консултации и дейности, свързани с изискванията на Закона за противодействие на тероризма

Актуално

ТехнополФирма Технопол предоставя информация, във връзка с разпоредбите и изискванията на Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017г. Информацията е важна за собственици и ползватели на обекти, които разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол.

Нормативните изисквания се отнасят за сгради и съоръжения за обществено ползване с капацитет над 200 места и разгърната застроена площ над 5000 кв.м. - административни сгради, лечебни заведения, детски заведения и училища, културни институти, търговски обекти, храмове, сгради и съоръжения за спорт и др.

Фирма Технопол предлага:

 • Извършване на обследвания и анализ за оценка на реализираните системи за физическа защита на противодействие на тероризма.
 • Оказва методическа помощ или изготвя изисквания от чл.2 от Наредбата - План за сигурност:
 1. Анализ на риска
 2. Зони за сигурност
 3. Мерки и процедури за действие
 4. Ред за оповестяване и информиране
 5. Физическа охрана и пропусквателен режим
 6. Въвеждане на регистрационен режим.
 • Съдейства при планиране и изграждане на елементите на физическа защита - контрол на достъп, алармени системи за сигурност, системи за видеонаблюдение, охранително осветление;
 • Провежда инструктажи и обучения на определените по чл.4 (1) от Наредбата служители за връзка по сигурността;
 • Провежда инструктаж и обучение на служителите за действие при кризисни ситуации;
 • Обучава за реда за оповестяване, информиране и мерките за реагиране и преодоляване на последиците при извършен терористичен акт.;
 • Съдейства при изготвяне на изискваната документация;

Контролът по изпълнение на предписанията в Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225 се осъществява от определени от министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС органи.

Контакти за съдействие: 042600362, 0886600362 и office@technopol.bg

 

Още новини