Начало Новини Актуално TEЦ Марица-изток 2 успешно защити сертификата си по околна среда

TEЦ Марица-изток 2 успешно защити сертификата си по околна среда

Актуално

ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД успешно защити сертификата си по околна среда за следващите три години. Това стана ясно след завършването на ресертификационния одит по ISO 14001:2004. Одиторите от ТЮФ Рейнланд не констатираха несъответствия по процедурите съгласно Наръчника по околна среда на дружеството.

Водещият одитор подчерта като подобрение в системата по околна среда това, че разпространяването на информация става по електронен път. Впечатление направи и разработената в централата система за проследяване измененията и допълненията в действащата нормативна уредба по околна среда в страната, както и работата за подобряване на разделното събиране на отпадъци.
Сред блестящо представилите се бяха: цех Сероочистващи инсталации 5-8, Химичен цех, Автостопанство, Въглищно стопанство, цех Сгуроизвоз, отдел Материално-техническо снабдяване, КИП и Автоматика, посочи Стефка Бонева - ръководител-отдел Екология.
Новият сертификат по ISO 14001:2004 продължава действието на досегашния, като с това се доказва привеждането на ТЕЦ Марица-изток 2 EAД в съответствие с европейските екологични норми.

Още новини