Начало Новини Актуално ТЕЦ Марица изток 2 отчита печалбата от 94,3 милиона лв. от началото на 2009 година. Мини Марица изток намалява загубите

ТЕЦ Марица изток 2 отчита печалбата от 94,3 милиона лв. от началото на 2009 година. Мини Марица изток намалява загубите си

Актуално

36,3 милиона лева печалба преди облагане с данъци са формирали през октомври 2009 година дружествата, които влизат в състава на Българския енергиен холдинг. Общата печалба на групата за първите десет месеца на годината достигна 367,3 милиона лева. Увеличаването на печалбата с през октомври е с 11%.

Този резултат е следствие от оптимизацията на разходите на дружествата, наложена от БЕХ.

Най-добър резултат в групата на БЕХ и през октомври продължава да отчита „ТЕЦ Марица Изток 2”. Печалбата на компанията е в размер на 6,5 милиона или 94,3 милиона за периода. „Булгартрансгаз” и „Булгаргаз” също отчитат традиционно добри резултати. През октомври газопреносното дружество е формирало печалба от 5,9 милиона лева. „Булгаргаз” пък е реализирал 3,2 милиона лева печалба от дейността си.
Огромно намаление на загубите си отчитат „Мини Марица Изток”. Компанията, при която се наблюдава трайна тенденция към намаляване на загубите, е успяла да ги снижи до 1,9 милиона лева в края на октомври. Това е с 16,6 милиона лева по-малко спрямо септември. Националната електрическа компания също за пореден месец отчита намалениe на загубата си, като през октомври тя е на ниво от 14 милиона лева или с 3,4 милиона лева по-малко спрямо предходния месец.

През октомври намалява печалбата на АЕЦ „Козлодуй”. Основна причина за този резултат е проведения планов ремонт на мощности през периода, пише Insurance.bg.

Анализът на данните за произведената енергия през 2009 година показва намаляване на общия обем, което засяга предимно АЕЦ и ТЕЦ. За първите десет месеца на годината в електроцентралите на групата са били произведени 20 457 гигаватчаса електроенергия. Това е 77,85 на сто от производството през цялата 2008 година, когато са били произведени 26 302 гигаватчаса електроенергия.
АЕЦ „Козлодуй” е произвел 12 224 гигаватчаса енергия, което се равнява на 77,54 на сто от количеството енергия, излязло от централата през 2008 година.

ТЕЦ „Марица Изток 2” е произвела 5 806 гигаватчаса енергия. През цялата 2008 година произведеното от нея количество е било 8 123 гигаватчаса енергия.

43,08 на сто по-малко природен газ е продал през първите десет месеца на годината в сравнение с 2008 година „Булгаргаз”. До края на октомври компанията е реализирала 1 935 милиарда кубически метра гориво.
19 223 хиляди тона въглища са добити в „Мини Марица Изток” за първите десет месеца на 2009 година. Това е 77,86 на сто спрямо добива през миналата година.

Още новини