Начало Новини Актуално TEЦ Марица изток 2 ЕАД защити сертификата си по околна среда

TEЦ Марица изток 2 ЕАД защити сертификата си по околна среда

Актуално
ТЕЦ Марица изток 2

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД успешно защити сертификата си по околна среда за следващите три години. Това стана ясно след завършването на ресертификационния одит по ISO 14001:2004. Одиторите от ТЮФ Рейнланд не констатираха несъответствия по процедурите съгласно Наръчника по околна среда на дружеството.

Водещият одитор подчерта като подобрение в системата по околна среда това, че разпространяването на информация става по електронен път. Впечатление е направила и разработената в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД система за проследяване на измененията и допълненията в действащата нормативна уредба по околна среда в страната, както и работата в посока подобрение на разделното събиране на отпадъци.

Сред отлично представилите се бяха: цех Сероочистващи инсталации 5 - 8, Химичен цех, Автостопанство, Въглищно стопанство, цех Сгуроизвоз, отдел Материално-техническо снабдяване, КИП и Автоматика, посочи Стефка Бонева – ръководител отдел Екология.

Новият сертификат по ISO 14001:2004 продължава действието на досегашния, като с това се доказва привеждането на ТЕЦ Марица изток 2 EAД в съответствие с европейските екологични норми.

Още новини