Начало Новини Актуално ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД увеличи производството на електроенергия през 2010 г.

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД увеличи производството на електроенергия през 2010 г.

Актуално
Живко Динчев

Въпреки икономическата криза  централата увеличи производството на електроенергия през 2010 г.  с 1,2%. През 2010 г. брутното производство на електроенергия е над 8, 341 млрд. кВтч, а предоставената в Електроенергийната система (ЕЕС) – 7, 175 млрд. кВтч., казва инж. Живко Динчев, зам.-изпълнителен директор ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД.

- Инж. Динчев, през 2010 г. “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД постави рекорд в производството на електроенергия. На какво се дължат високите резултати?

Инж. Живко Динчев: „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. През 2010 г. брутното производство на електроенергия бе над 8, 341 млрд. кВтч, а предоставената в Електроенергийната система (ЕЕС) – 7, 175 млрд. кВтч. Най-голямото брутно електропроизводство за изминалата година е през месец октомври – 923, 687 млн. кМВтч, което е рекорд за централата. Най-ниското отчетено производство на електроенергия за 2010 г. бе през април – 337, 471 млн. кМВтч. Тогава се извършваше среден ремонт на блокове 3 и 4, енергоблокове 5 и 7 бяха в резерв, а блок 6 – в рехабилитация. Едни от причините за рекордното производство на ел.енергия е именно рехабилитацията на блок 6, която приключи през 2010 г., и завършилата през 2011 г. модернизация на блок 8.

- Блок 8 влезе в паралел с Електроенергийната система в средата на месец януари т.г. В какво се състоеше модернизацията му?

Инж. Живко Динчев: Бих искал да отбележа, че рехабилитацията на енергоблок 8 завърши 32 дни по-рано от предвидения срок. На 15.01.2011 г. блокът влезе в паралел и успешно премина 72-часови проби. Модернизацията е част от мащабен проект за  рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации (СОИ) на блокове 1 и 2, 3 и 4 и повишаване мощността на блокове 6 и 8. Ремонтните дейности по енергоблок 8 започнаха на 02.07.2010 г. с подмяната на ротор ниско налягане, реконструкция на ротор високо налягане и премахване на Баумановата степен на турбината. Реконструкцията обаче не се органичи само до тези параметри. Монтирани бяха нови цифрови релейни защити, произведени в Швейцария. Старата възбудителна система на генератора бе подменена със съвременна статична, също швейцарско производство. Паралелно с това се извърши и рехабилитация на котел 12. Тя е свързана основно с подмяна на нагревни повърхности  с изтекъл ресурс, както и с възстановяване на всички износени възли и участъци от системата на котлоагрегата. Старият генератор бе подменен с нов, по-мощен, произведен от  Електросила” – Санкт Петербург. Новият генератор е с 270.6 мегаволт ампера и е с широк диапазон на работа по реактивна мощност. Модернизацията на турбината бе ангажимент на японската фирма „Тошиба”, „Риск Инженеринг” подмени стария генератор с нов, а рехабилитацията по Котел 12 бе възложена на „Енергоремонт”-Гълъбово и др. фирми. Всички останали ремонтни дейности са дело на персонала на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. С модернизацията на блок 8 се повиши мощността му, която достигна 230 MW. Увеличи се и животът на ободурването с 25 години. Днес рехабилитираният енергоблок работи със сероочистващата си инсталация, съгласно националното и европейското законодателства.
- Посочихте, че част от ремонтните дейности са дело на персонала на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. Това доведе ли до спестяване на средства за ремонтни дейности?

Инж. Живко Динчев: Още през 2009 година беше предприета политика от страна на ръководството на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за допълнително ангажиране на ремонтния персонал на дружеството по изпълнение на дейностите, свързани с ремонта и поддръжката на съоръженията. Вследствие на това беше оптимизирана и Ремонтната програма за 2010 година, като първоначално заложената сума беше редуцирана от 62,5 млн.лв. на 51 млн.лв. Изразходваните средства за ремонтни работи през 2010 година възлизат на 23,7 млн.лв. Спестени са 27,3 млн.лв. основно поради ангажирането на собствения персонал.    

- Извършваната през миналата година рехабилитация на блок 6 и блок 8 оказа ли влияние върху произведеното количество електроенергия?

Инж. Живко Динчев: Разбира се, че оказа влияние рехабилитацията на двата блока 6-ти и 8-ми. Предвид това, че блоковете бяха изведени от експлоатация за модернизирането им, централата не произведе 1 835,192 млн. кВтч. Това означава, че рекордното брутно електропроизводство на дружеството е постигнато с работата на не повече от 7 енергоблока. Най-голямото брутно годишно електропроизводство до сега надвишава предходната също рекордна година с 98,868 млн.кВтч. Доставената активна електроенергия е повече – с 30,930 млн.кВтч.

- Заедно с постигнатите резултати, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД понижи на два пъти цената на произвежданата електрическа енергия на регулирания пазар. Отрази ли се понижаването на цената на финансовото състояние на дружеството?

Инж. Живко Динчев: От началото на 2010 година „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД понижи на два пъти цената на активната ел.енергия. От 1 януари 2010 година по искане от страна на ръководството на дружеството, цената на произвежданата електроенергия за регулирания пазар беше редуцирана от 40,50 лв./Мвтч на 38,35 лв./Мвтч. Считано от 1 юли 2010 година цената на активната ел.енергия бе повторно намалена на 35,01 лв./Мвтч. Настоящата цена достигна стойности по-ниски от тези през 2007 година. Това се дължи на повишената ефективност на производствените съоръжения, вследствие на реализирания проект по рехабилитацията на блокове от 1 до 4 и въпреки изграждането на сероочистващи инсталации към тях. Понижаването на цената на енергията се отрази единствено върху по-малкото реализирани приходи от продажба на ел.енергия спрямо предходната 2009 година, като се запази доброто финансово състояние на централата.Приходите от продажба на ел.енергия, които отчете през 2010 година „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, са в размер на 516,4 млн.лв.

- Какви са финансови резултати за 2010 г. на най-голямата топлоелетрическа централа у нас?

Инж. Живко Динчев: През изминалата 2010 година „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД ще реализира брутна печалба в размер на 135 млн.лв. Бележим слабо понижение с 17,3 млн.лв. спрямо предходната 2009 година. Основната причина за това е в по-ниските продажни цени на ел. енергията на регулирания пазар, тъй като редуцирахме на 2 пъти цената през 2010 година. Влияние оказват и реализираните по-малко приходи от разполагаема мощност, предоставяна на НЕК-обществен доставчик, поради извършваната рехабилитация в централата. Вследствие спазването на екологичните изисквания и работата на блоковете със сероочистващи инсталации, през 2010 година са отчетени значително по-високи разходи за варовик и консумативи, в порядъка на 10,4 млн.лв. повече, спрямо 2009 година.

- Икономическата криза засегна потреблението и цените на електроенергията в национален мащаб. Очаквате ли нов спад на цената на ел.енергията регулирания пазар през 2011 година?

Инж. Живко Динчев: Въпреки икономическата криза електропроизводството на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД през 2009 година е с 1,47 % повече от това през 2008 година, а през 2010 година – с 1,2 % повече от предходната 2009 година. Надяваме се, че през 2011 година ще можем да регистрираме нов рекорд в резултат на повишената използваемост на по-ефективни и надеждни производствени мощности.

Интервюто е публикувано във вестник Пари

Още новини