Начало Новини Актуално ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД увеличи производството и приходите си

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД увеличи производството и приходите си

Актуално

Производство от 5 823 747 мегаватчаса електроенергия за деветмесечието и ръст на приходите от 77 млн. лв. спрямо същия период на изминалата голина отчита ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД. Актуализираната инвестиционната програма на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД за 2009 г. предвижда средства в размер на 169199 208 лв. През деветмесечието са изразходвани 104 972 749 лв., което се равнява на 62%.

Това са собствени средства на централата, валутни кредити, финансиране по програма ИСПА и по фонд Козлодуй. По последния дружеството предвижда реализирането на два проекта: изграждане на обезводнителна инсталация за гипс и рехабилитация на циркулационна помпена станция. За изпълнител по първия проект, чиято обща стойност е 27 717 007 евро, бе избрана Енемона АД. Договорът между двете страни бе подписан на 5 август 2009 г. Предвижда се инсталацията да бъде въведена в промишлена експлоатация до 1 септември 2011 г. Проектът за изграждане на обезводнителната инсталация е част от пакета мерки за привеждане на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД в съответствие с изискванията на законодателството в частта Екология и опазване на околната среда. Съоръжението ще обслужва сероочистващите инсталации за блокове от 1 до 6 (за блокове 7 и 8 има изградена и функционираща инсталация) и ще даде възможност за обезводняване на гипсова суспензия до ниво на остатъчна влага 15%. По този начин отпадъчният продукт от производството на електроенергия - гипс - ще се обработва като неопасен продукт и ще се транспортира към депо за гипс, изградено за тази цел. Така полученият обезводнен краен продукт може да се използва за строителни смеси и в производството на гипсови продукти.
По втория проект - рехабилитация на циркулационна помпена станция, централата е в тръжна процедура и предстои избор на изпълнител.
Поради стремежа си да е в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на въздуха и околната среда, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД работи усилено по изграждането на сероочистваща инсталация (СОИ) за блокове 5 и 6. През септември 2009 г. бе приет окончателният вариант на идейния проект за изграждането на обекта. Изпълнител на проекта на стойност 85 632 402 евро, финансиран по програма ИСПА и със средства на ЕБВР, е консорциум Идреко - Инсигма. Вече се работи по почистването на строителната площадка, като същевременно се доставят и различни елементи от оборудването за СОИ.
През декември тази година блок 6 ще бъде изведен от експлоатация. Тогава ще започне изграждането на СОИ, модернизацията по Проекта за рехабилитация и планираната от централата допълнителна реконструкция. Предвижда се повишаване мощността на турбината, подмяна на генератора и рехабилитация на блочния трансформатор. Старите димни вентилатори и димоходите към тях ще бъдат подменени, както и 70% от нагревната повърхност на котела. Реконструкцията на котел 10 е възложена на Енергоремонт - Гълъбово, а за повишаването мощността на турбината е ангажирана японската фирма Тошиба. Ремонтът на всички останали съоръжения по блока ще бъде извършен от висококвалифицирания персонал на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД.
Идентични ще са промените, предвидени за блок 5, който ще бъде спрян през първото полугодие на 2010 г. Обновяването на двата блока ще удължи ресурса на съоръженията с 15 години и ще повиши номиналната им мощност от 215 на 227.5 мегавата.
По най-големия проект, който се осъществява със собствени средства на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, се изграждат два нови комина и газоходи за блокове 7 и 8 и сероочистващите инсталации към тях. Според проекта блокове 7 и 8 ще се свързват самостоятелно към новите комини. Новото съоръжение на блок 8 ще влезе в експлоатация до 30 ноември тази година.
С рехабилитацията на блокове от 1 до 4 и изграждането на сероочистващи инсталации към тях ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД реализира на 90% най-мащабния проект за модернизация в българската енергетика. В резултат на това централата разполага със сероочистващи инсталации на шест от осемте си блока. За три от тях, към машини 1-2, 7 и 8, системата за управление на околната среда притежава сертификат ISO 14001:2004. През ноември тази година предстои сер-тификацията и на СОЙ за блокове 3 и 4.
Рехабилитираните мощности повишиха капацитета си и произвеждат повече електроенергия с по-нисък разход на условно гориво. ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД увеличи персонала си с 5% в резултат на пуска на новоизградените сероочистващи инсталации и извършването на ремонтите по стопански начин без възлагане на външни фирми. Към деветмесечието на тази година в централата са намерили професионална реализация 2517 души, като броят им се е увеличил със 114 в сравнение със същия период на изминалата година.

Материалът е публикуван на 6 ноември 2009 г. в приложението Клуб Предприемач на вестник Пари

Още новини