Начало Новини Актуално ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД отчете рекорд в производството на електроенергия

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД отчете рекорд в производството на електроенергия

Актуално
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

6 436 841 мегаватчаса (МВтч) електрическа енергия произведе най-голямата топлоелектрическа централа в България ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД от началото на годината до 31 юли 2011 г. Това е с 267 024 МВтч повече в сравнение с количеството, произведено през цялата 2002 г. – 6 169 817 МВтч.

По-малко електричество е произведено и през 2000 година, когато количеството е достигнало 6 350 105 МВтч.
Седеммесечието на 2011 г. е рекордно в производството и съотнесено за целите 2005 г. и 2006 г. Тогава централата е постигнала съответно 6 357 828 МВтч и 6 341 221 МВтч. Ръст на производството на ел. енергия спрямо предходни години се наблюдава и през 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Въпреки това произведеното количество ток през 7-месечието на 2011 г. остава рекордно и спрямо същия период на посочените години.
Сегашните отлични постижения са резултат от извършената рехабилитация и модернизация на съоръженията в централата, изграждането на сероочистващи инсталации (СОИ) и гарантираните доставки на въглища.

За постигане на рекордното производство за 7-месечието на 2011 г. са изразходвани 10 776 293 тона въглища, доставени от „Мини Марица изток” ЕАД. Те са плащани в срок в размер на 172,4 млн. лева. По този начин ръководствата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „Мини Марица изток” ЕАД осигуряват добра стопанска дейност в комплекса „Марица изток”, което е гаранция и за стабилността на енергийния отрасъл и на българската икономика.

Още новини