Начало Новини Актуално ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 произведе повече от 12% от електроенергията в страната за първата половина на 2022 г.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 произведе повече от 12% от електроенергията в страната за първата половина на 2022 г.

Актуално

Централата продължава да допринася за осигуряването на надеждна и достъпна енергия в периода на преход към нисковъглеродна икономика

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е осигурила 12.3% от общо произведената в страната електрическа енергия за периода 1 януари - 30 юни 2022 г. Произведеното количество е достатъчно да покрие средното потребление за 6 месеца на над 1 300 000 български домакинства - почти половината жители на страната.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 продължава да инвестира в мерки за опазване на околната среда и напълно покрива изискванията на европейското законодателство. От 12 години централата защитава успешно сертификациите си по международните стандарти за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд, ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди - OHSAS 18001:2007) и вече отбелязва над 16 милиона човекочаса работа без инциденти.

Централата ни е важна част от електроенергийната система на страната и има съществена роля както в моменти на високо потребление, така и за стабилната работа на системата. И през последната половин година доказахме това, осигурявайки надеждна и достъпна електрическа енергия за бита и бизнеса, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

На 20 юни 2022 г. ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 започна годишния планов ремонт на мощностите си, който гарантира ефективната и безопасна работа на централата през зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия.

КонтурГлобал Марица Изток 3 притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Още новини