Начало Новини Актуално ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 произведе над 12% от електроенергията в страната през 2022 г.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 произведе над 12% от електроенергията в страната през 2022 г.

Актуално

Със стабилната си работа централата допринася за сигурността на електроенергийната система на България

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 осигури над 12% от общо произведената в страната електроенергия през 2022 г. Това електричество е достатъчно да покрие средногодишните нужди на над 1 300 000 домакинства в страната.

Със стабилната си работа електроцентралата допринесе за сигурността на електроенергийната система на страната и да се покрият нуждите от електрическа енергия в региона в усложнената международна ситуация. Генерираната електроенергия е със 7% повече спрямо миналата година и е най-голямото производство в дългогодишната история на централата.

Като една от най-големите мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е от ключово значение за енергийната сигурност на страната. Освен това е и една от малкото модернизирани централи у нас, които отговарят в най-висока степен на екологичните изисквания на Европейския съюз. През отминалата година, работихме с висока степен на натоварване и допринесохме за стабилността на системата и за осигуряването на достъпна електроенергия за българския бизнес и домакинства. Отбелязахме производствен рекорд, а също и изключително постижение от над 17 милиона човекочаса без инциденти - заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

Електроцентралата, която е част от комплекса Марица изток, е внедрила успешно Система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа съгласно ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018.

КонтурГлобал Марица Изток 3 притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Още новини