Начало Новини Актуално ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 отбеляза 14 години от приключване на модернизацията си

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 отбеляза 14 години от приключване на модернизацията си

Актуално

Благодарение на направените инвестиции от близо 1.5 млрд. лева в екологизация, безопасност и надеждна експлоатация, централата дългосрочно допринася за сигурността на електроенергийната система на България

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, която е една от най-големите електроцентрали в България, отбеляза 14 години от приключване на модернизацията на съоръженията си. След направените до момента инвестиции от 1.5 млрд. лева в екологизация, безопасна и надеждна експлоатация, централата подобри значително своите показатели и продължава да работи и при по-строгите европейски изисквания за опазване на околната среда.

От 2009 г. насам ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 намали с 97% емисиите от серен диоксид и с 99.96% емисиите от прах. В момента централата пречиства 100% от генерираните отпадъчни води и разполага с буферен басейн от 30 000 куб. метра за повторна употреба на водите.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е една от малкото модернизирани централи у нас, които отговарят в най-висока степен на екологичните изисквания на Европейския съюз. Това ни определя изключително отговорна роля за поддържане на стабилността на електроенергийната система на страната. Изпитваме удовлетворение от това, че допринасяме за енергийната сигурност на страната и региона в изпълнен с предизвикателства период. Работим изцяло с местни лигнитни въглища от Мини Марица изток и с това допринасяме и за енергийната независимост на страната, каза Александър Желев, главен инженер на електроцентралата.

През изминалата 2022 г., централата осигури над 12% от общо произведената в страната електроенергия - количество, достатъчно да покрие средногодишните нужди на над 1 300 000 домакинства в страната.

През годините електроцентралата внедри и поддържа успешно стандартите ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа.

КонтурГлобал Марица Изток 3 притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 12% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност на страната. Близо 1,5 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Още новини