Начало Новини Актуално ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е в готовност за работа през зимния сезон

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е в готовност за работа през зимния сезон

Актуално

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е в пълна експлоатационна готовност да отговори на нуждите на битовите потребители и бизнеса в предстоящите по-студени месеци. През зимния период електроенергийната система на страната е традиционно по-силно натоварена заради високото потребление на електричество за отопление, а централата има ключова роля за осигуряване на необходимата енергия.

В периода от началото на 2021 г. до края на октомври ТЕЦ КонтурГлобал Марица-Изток 3 е осигурила над 13,5% от общо произведената в страната електроенергия, което се равнява на средното потребление на повече от 1 160 000 български домакинства.

Подготвени сме да работим на пълна мощност в есенно-зимния период и както обикновено ще допринесем за осигуряването на необходимата електроенергия за българските домакинства и бизнеса в студените дни. Направихме цялостна профилактика на четирите енергоблока на централата, разполагаме и с нужните запаси от лигнитни въглища от Мини Марица-изток. Модернизирахме сероочистващите инсталации така, че да отговарят на най-съвременните изисквания на ЕС и вече улавяме над 97% от серните оксиди. Служителите и подизпълнителите ни са обучени и спазват най-строги санитарни и ограничителни мерки в епидемичната обстановка, което допълнително гарантира ефективната и непрекъсната работа на централата, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е сред централите в страната, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня - мобилност, важна за баланса на енергийната система. Като базова мощност, централата ни има съществена роля при високи натоварвания и непредвидени ситуации, като осигурява надеждна и достъпна електрическа енергия с местни ресурси. Доказахме го и сега - работим предимно на пълна мощност през последните няколко месецa и даваме своя принос в подкрепа на усилията на сектора за овладяване ръста на цените на електроенергията, добавя инж. Желев.

КонтурГлобал Марица Изток 3 притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Още новини