Начало Новини Актуално ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово ще дава 17,2 милиона евро годишно на бюджета на България

ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово ще дава 17,2 милиона евро годишно на бюджета на България

Актуално
Ей И Ес Гълъбово

ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово в края на 2011 година трябва да достигне планираната мощност от 600 МW. Нашата главна цел е да установим каква е причината за техническите проблеми до момента и да ги отстраним, за да може блоковете на централата да работят при стабилно натоварване, казва Рой Рийд, изпълнителен директор на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово.

- Господин Рийд, съобщихте че в края на месец април ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово влиза в експлоатация. Какво количество ел.енергия  подавате към националната електрическа мрежа?

- Нашият план е да пуснем централата в експлоатация при натоварване от 420 MW за период от три месеца, след това при 500 МW и в края на годината да достигнем планираната мощност от 600 МW. Нашата главна цел е да установим каква е причината за техническите проблеми до момента и да ги отстраним, за да може блоковете на централата да работят при стабилно натоварване.

- Може ли да се каже, че проектът по изграждането на централата е на финалния си етап? Какво още предстои?

- Да, изграждането на централата е приключено, като остават само още малък брой детайли за довършване.

- С какво бяха свързани основните трудности по този мащабен проект и как бяха преодолени те от AES?

- Бяхме изправени пред много предизвикателства наистина, което допринесе за забавянето на проекта. Ей И Ес имаше договор за инженеринг, доставяне и строителство с Алстом и въпреки че Ей И Ес оказваше подкрепа по време на проекта, изграждането на централата беше изцяло отговорност на Алстом. Впоследствие бяхме принудени да прекратим договора с Алстом най-вече поради неизпълнението на условията, свързани с тестовите процедури и графика за довършването на централата. В момента Ей И Ес Гълъбово и Алстом водят съдебно дело по разрешаване на спора, отнасящ се до съответните договорни права и задължения на двете страни, ето защо не можем да коментираме този въпрос по-подробно.

- Съобщихте, че до този момент в централата са инвестирани 1,2 млрд евро. Какви средства ще бъдат необходими още до окончателното приключване на проекта?

- В момента не сме напълно сигурни. Както казах по-горе започнахме подробен анализ на количеството работа, което остава да се свърши и това ще ни помогне да установим какви са допълнителните средства нужни за тези дейности. Искам изрично да подчертая, че допълнителните средства, които ще се похарчат за довършването на централата, ще са изцяло за сметка на Ей И Ес и няма по никакъв начин да се отразят на цената на произвежданото електричество.

- Бихте ли обяснили какви предимства дава новата технология, използвана в ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”.

- Технологията е забележителна едновременно от екологична и технологична гледна точка. Централата се състои от два котела, работещи на пулверизирани въглища с нетна мощност от 300 МW всеки, които са снабдени с нискоемисионни горелки, два генератора, най-модерните електростатични филтри и сероочистваща инсталация, използваща гасена вар, които са проектирани да постигат над 95 % премахване на серния диоксид в съответствие с европейските директиви. Централата може да реагира бързо и ефикасно на сигнали от Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО). Ние можем да променяме натоварването си със скорост, която помага да се поддържа надеждността и стабилността на българската електроенергийна мрежа.
Освен че е централа с нулево заустване на отпадните води, тя също така притежава модерно съоръжение за депониране на отпадъци, в което се използват най-новите технологии за третиране на отпадъчни продукти без отделяне на прах и пепел и без отлагане в почвата.

- Казахте, че имате подробен план, който цели до края на годината централата да заработи на пълен капацитет. Какво включва този план?

- Планът включва подробна програма за инженеринг и тестване. Целта е да се използва професионален систематичен подход и проектът да бъде приключен по най-ефикасния начин. За тази цел използваме местни специалисти на Ей И Ес с опит, придобит по целия свят, както и инженерна подкрепа от компании със световна репутация и солиден опит в този сектор.

- ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово пое ангажимента за изпълнение на мащабна социална програма на територията на община Гълъбово. Какво е направено по програмата до този момент ?

- Програмата за корпоративна социална отговорност на ТЕЦ Ей и Ес Гълъбово наистина е мащабна програма, фокусирана върху осъществяването на проекти с дълготрайно значение. Областите, към които сме се насочили, са непроменени от началото на програмата през 2006 г. – култура, здравеопазване, образование, околна среда, инфраструктура. До момента сме осъществили много дълъг списък с проекти, възлизащи на общо 1.450 милиона лева, въпреки че още не сме пуснали централата в търговска експлоатация.
През 2010 г. завършихме рехабилитацията на пътя в село Обручище, строежа на нова автобусна спирка и ремонта на ритуалната зала. Също така подкрепихме годишния празник на Обручище, доставихме гориво на училището и библиотеката в селото и монтирахме нова площадка за игра и осигурихме нови мебели за детска градина Пролет и купихме играчки за децата. Нашите проекти обхващат широк кръг дейности от доставянето на необходими стоки и услуги за общината до подкрепа на местни мероприятия и общинската инфраструктура.
Съществена част от програмата за социална отговорност е Информационният ни център, който е разположен в централната част на  Гълъбово. Центърът е отворен за всички граждани за посещение и получаване на информация за нашата дейност, както и за кандидатстване за работа, в случай че има обявени свободни места. Всички граждани са също така добре дошли с предложения за устойчиви проекти, както и просто за да използват предоставения безплатен достъп до интернет.
Организираме и извънкласни дейности – сесии с уроци  по изкуства, уроци по английски, както и еко клуб в партньорство с неправителствената организация “Бъдеще сега”.
В сътрудничество с община Гълъбово, скоро ще започнем мащабен проект за рехабилитация на общински път на стойност 3 милиона лева. Общо сме осигурили 8.4 млн. лв. за следващите 5 години за проекти, свързани с инфраструктурата и социалното развитие на община Гълъбово.

- В новата централа са назначени над 400 души. Каква част от хората са от община Гълъбово?

- В момента броят на работниците, директно наети от Ей И Ес Гълъбово, е 433 човека. Около 15% от тях са от Гълъбово или живеят в Гълъбово, а над 20% са от района или в момента живеят в него. Бих искал също да отбележа, че нашата централа изкупува 25% от добива на Мини Марица Изток, така че ние индиректно спомагаме за заетостта на почти 2000 работници там. Бих искал да споделя и още някои факти за нашия проект. Въпреки че при фазата на експлоатация ние директно наемаме 433 човека, общият брой работни места, създадени от нас, включително при нашите доставчици, е 2,430 на месец. По време на строителството, на Ей И Ес Гълъбово се дължат 30.6% от общите инвестиции в региона на Стара Загора и 54.9% от общите преки чуждестранни инвестиции. Централата ще произвежда цели 10% от добавената стойност на енергийния сектор и над 8% от електричеството, произвеждано в България. Когато преминем към търговска експлоатация, очакванията ни са за принос от 17,2 милиона евро годишно в бюджета на страната.

Интервю: вестник Пари

ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово Рой Рийд

Още новини