Начало Новини Актуално ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово работи с номинален товар на Първи блок от средата на септември 2010 г.

ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово работи с номинален товар на Първи блок от средата на септември 2010 г.

Актуално
ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово

Новата ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово се намира в последната фаза - тестове на проекта, преди да започне търговска експлоатация. През тази фаза ние сме в паралел с електро-енергийната система и осъществяваме трансфер на електричество към мрежата на НЕК, казва директорът на централата Рой Рийд.

Първи блок постигна работа на номинален товар в средата на септември. Наскоро осъществихме паралел с електопреносната мрежа и на Блок 2 . В момента се извършват тестове и настройки. Очакванията на ръководството са Блок 2 да бъде въведен в експлоатация в най- близко бъдеще.
Пуск  В началото на процеса на тестване на двата енергийни блока, докато горивният процес се стабилизира, се използва газьол . Тенденцията е постепенно да се премине към изгаряне само на лигнитни въглища. Към настоящия момент блок 1 работи 100% на въглища, за разлика от работата, по време на пусковите периоди.
По време на работа на максимален товар ще консумираме около 1000 тона лигнитни въглища на час.
Още един успех за отбелязване е успешното въвеждане в търговска експлоатация на  съоръжението за депониране на отпадъци. Строителството и експлоатацията на депото е в пълно съответствие с европейските изисквания и най-добрите налични техники и технологии.  
Технология:  ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово използва най-модерната технология за екологично чисто изгаряне на въглища. Едно от уникалните ни предимства е фактът, че новата централа е с нулевото заустване на отпадна вода. Промишлените води се рециклират, а дъждовната вода се събира и пречиства в специален резервоар и след обработка се използват отново в производствения процес.
Друга характерна особеност на централата е сяроочистващата инсталация, която няма байпас. Това означава, че ако сяроочистващата инсталация спре да работи по някаква причина, централата също ще спре работа докато се елиминира проблема. Енергийните блокове са в абсолютно съответствие с изискванията на Директива 2001/80 за емисиите на определени замърсители във въздуха.
Блоковете имат и други предимства: например възможността бързо да се променя натоварването на всеки един от тях в диапазон от 40% до 100% в зависимост от нуждите на националната електрическа мрежа.
Социална отговорност:  Ръководството на ТЕЦ „ЕЙ И Ес Гълъбово” подписа споразумение за сътрудничество с община Гълъбово, според което фирмата се ангажира да изпълни социални проекти   на стойност 8.4 млн. лева през следващите 5 години.  Част от тези средства - 1 милион евро ще бъдат използвани за ремонт на главната пътна артерия на град Гълъбово, който се очаква да започне до месец .   С останалата сума Ей И Ес ще продължи да извършва инфраструктурни, образователни, социални, културни и други дейности за устойчиво развитие от програмата за Корпоративна социална отговорност на компанията.
Споразумението за сътрудничество е позитивно събитие за двете страни подписали документа, но най-важният фактор е, че това споразумение ще бъде от полза на местната общност и ще допринесе за развитието на град Гълъбово и региона.
Ей И Ес започна да реализира програмата за Корпоративна Социална Отговорност с началото на строежа на централата. Компанията завърши успешно множество проекти в различни сфери, включително и с инфраструктурна и техническа насоченост. Тя предостави система за автоматично дозиране на хлор в питейната вода на града, което разреши дългогодишен проблем на жителите на община Гълъбово, възложи разработването проект за почистване на река Соколица включващ техническите мерки целящи предотвратяване на наводнения в с. Обручище, инсталира нова автобусна спирка в с. Обручище и много други.
Разработени са също и проекти в сферата на образованието, здравеопазването, културния и социален живот. Съгласно сключения в средата на месец август договор с Министерството на вътрешните работи, компанията се ангажира да закупи и предостави на Районно управление “Пожарна безопасност и спасяване“ в гр. Гълъбово два нови противопожарни автомобила – гасителен и аварийно спасителен, като същевременно ще обнови съществуващите и изгради нови гаражни помещения. Споразумението предвижда също закупуване на  техническо оборудване, но най-голямата придобивка е увеличаването на броя на хората, които ще работят в местната пожарна с 19 нови служители. В замяна на това, РУ ПБС – Гълъбово   наред с противопожарното обслужване на Община Гълъбово  ще обезпечава и пожарната безопасност на ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”.

Вестник Пари, 30.09.2010 г.

Рой Рийд, ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово

Още новини