Начало Новини Актуално ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово отчита ръст от 5,5% на произведената електроенергия през 2019 г.

ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово отчита ръст от 5,5% на произведената електроенергия през 2019 г.

Актуално

AESТЕЦ Ей И Ес Гълъбово произведенад 3,144 млн. MWh електроенергия през 2019 г. Това е с 5,5% повече спрямо 2018 г., показва анализ на производствените резултати на най-модерната въглищна централа в Югоизточна Европа.

През 2019 г. с работата си ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово е осигурила около 8,3% от електроенергията, потребена на българския пазар.Произведеното количество от двата блока на 690-мегаватовата мощност е в пълен синхрон с нуждите на електроенергийната система на България и подадените диспечерски графици.През миналата година най-високотехнологичната въглищна централа в страната е осигурила и пълния спектър от услуги за балансиране и управление в реално време на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система на България. Благодарение на технологичната си гъвкавост ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово помага на страната ни да покрива изискванията за резерв за първично регулиране на ENTSO-E. Осигурява възможност и за вторично регулиране на системата.

Всичко това за пореден път показва ключовото значение, което ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово има за енергийнатасистема на България, съобщиха от компанията.

През 2019 г. централата е използвала близо 5,37 млн. тона лигнитни въглища от Маришкия басейн или с 3,3% повече спрямо 2018 г. С използването на въглища от Мини Марица изток, които са местен енергиен ресурс, ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово допринася за енергийната независимост на България и гарантира трудова заетост за хиляди миньори в най-големите държавни мини у нас.

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии, през миналата година най-екологичната въглищна централа в България постигна средногодишна ефективност на сероочистване отнад 97%. За същия период ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово е използвала над 421540 тона варовик, необходим за процеса на сероочистване.

За ЕЙ И ЕС България

ЕЙ И ЕС присъства от 2001 г. в България и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. Ей И Ес България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа - ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово, на Съоръжението за депониране на отпадъци от експлоатацията на централата край село Обручище, както и е мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия в страната ветроенергиен парк - Свети Никола, край Каварна.

За ЕЙ И ЕС

Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 14 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света.

Още новини