Начало Новини Актуално ТЕЦ - Бургас продаде рекордни количества вредни емисии

ТЕЦ - Бургас продаде рекордни количества вредни емисии

Актуално

Седмица преди България да отпадне от търговията с парникови газове, Топлофикация- Бургас успя да прехвърли своите редуцирани емисии към датския регистър. Към Дания са преминали 194 227 единици CO2, съгласно контракт между бургаското дружество и датската енергийна агенция от 2005 г.  Количеството е за периодът 2008 - 2009 г., като за 2008 г. дължимите по договор емисии са 107 187 тона CO2 (въглероден двуокис), а за 2009 - 87 040 тона CO2.

Трансферите са по проект Съвместно изпълнение, реализиран между Датската енергийна агенция и Топлофикация- Бургас. По този проект датчаните помогнаха бургаския ТЕЦ да се сдобие с нова когенерационна система за комбинирано производство на топло и електро енергия, а от дружеството се задължиха да им продадат 468 328 тона CO2 редуцирани емисии, съобщиха от Комуникационна група Имидж Едвъртайзинг.

Така компанията стана първата топлоцентрала в България, която редуцира своите парникови газове. Ефектът от когенерационната система се усети веднага от абонатите, след като единствено в Бургас цената на парното се задържа почти без промяна. Драстичното намаляване на вредните емисии в атмосферата показаха, че придобивката има ефект и в национален мащаб.

След като през 2007 България се включи в търговията с вредни газове, от Топлофикация- Бургас започнаха да изпълняват задълженията си по договор. Успешен трансфер на първите 104 498 това CO2, редуцирани през 2006 и 2007 г. беше извършен в началото на месец юни тази година. След заверка на външен независим верификатор и проверка на докладите от страна на МОСВ, редуцираните парникови газове за 2008 - 2009 г. също безпроблемно са преминали от българския в датския регистър и така  общото количество емисии CO2,  експортирани от дружеството възлезе на 298 725 тона CO2. С това бургаската топлофикация успя да преизпълни договора с датчаните с  22 157 тона CO2.

 

Още новини