Начало Новини Актуално ТЕЦ Брикел - Гълъбово остана само с 2 котела

ТЕЦ Брикел - Гълъбово остана само с 2 котела

Актуално
Стара Загора

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите пристъпиха към изпълнение на заповед на директора на РИОСВ - Стара Загора за запечатване на енергийни котли на ТЕЦ Брикел ЕАД, град Гълъбово, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

Стартира първият етап на извеждане от експлоатация и прекратяване на подаването на вода към котлите, както и достъпът до тях, чрез пломбиране на възли от инсталацията на топлоелeктрическата централа Брикел ЕАД, град Гълъбово, включващ запечатване на четири от общо шест от котлите на централата. Другите два котела ще останат в работен режим най-късно до края на отоплителния сезон - април 2011 г., след което също ще бъдат изведени от експлоатация.
Принудителната административна мярка към Брикел ЕАД, град Гълъбово се предприема във връзка с условие в издаденото им през 2006 г. комплексно разрешително и поетите ангажименти от страна на дружеството по изпълнение на Директива 2001/80/ЕС, с което на топлоелектрическата централа се разрешава експлоатация на горивната инсталация не повече от 20 хиляди часа за периода от 01.01.2008 г. до 01.01.2012 г..
Изисканата от дружеството справка за работните часове показва, че към средата на юни 2010 г. отработените часове са над 21 хиляди часа, което налага извеждането на инсталацията от експлоатация.

Още новини