Начало Новини Актуално Търговското споразумение между ЕС и Япония влиза в сила

Търговското споразумение между ЕС и Япония влиза в сила

Актуално

euСпоразумението за икономическо партньорство (СИП) между Европейския съюз и Япония влиза в сила на 1 февруари 2019 г. От сега нататък предприятията и потребителите в цяла Европа и в Япония могат да се възползват от най-голямата в света зона за свободна търговия.

По този повод председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Европа и Япония изпращат послание до целия свят за бъдещето на отворената и справедлива търговия. Отваряме нов пазар — дом на 635 милиона души и източник на почти една трета от световния брутен вътрешен продукт, с което сближаваме хората в Европа и Япония повече от всякога. Новото споразумение ще даде на потребителите по-голям избор и по-ниски цени; ще осигури защита на отлични европейски продукти в Япония и обратно, както в случая с австрийския специалитет Тиролер шпек или говеждото месо Кобе; ще даде шанс на малките предприятия от двете страни по споразумението да се насочат към съвсем нов пазар; ще позволи на европейските дружества да спестяват всяка година 1 милиард евро от мита и ще даде мощен тласък на търговския обмен, който вече осъществяваме помежду си. Повече от всичко обаче нашето споразумение показва, че търговията е много повече от квоти и тарифи, от милиони и милиарди: става въпрос за ценности, принципи и честност. 

Споразумението гарантира, че нашите принципи в области като труда, безопасността, климата и защитата на потребителите са най- високият стандарт в световен мащаб. Това се случва само тогава, когато се работи с най- естествените партньори, разделени от хиляди километри, но единни в своето приятелство и ценностите си.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом добави: „Това споразумение съдържа всичко: то премахва митата и допринася за определянето на световни правила, като същевременно показва на света общата ни убеденост в ползата от отворената търговия. От 1 февруари нататък европейските дружества ще се възползват от премахването на митата и от опростените митнически процедури. Нашите производители, нашите доставчици на услуги, нашите технологични стартиращи предприятия и нашите земеделски стопани - всички те имат повод за празнуване. Горда съм и с това, че за първи път заложихме в търговско споразумение нашите ангажименти по Парижкото споразумение за климата, както и че определихме високи стандарти за правата на трудещите се и за защитата на потребителите. Време е за значително увеличаване на търговията помежду ни, което на свой ред да доведе до нови работни места и по- ниски цени. Сега от предприятията и от отделните хора зависи да се възползват в максимална степен от тези нови възможности за търговия. Също така разчитаме на всички държави членки на ЕС, да разпространяват това послание навред“.

Споразумението за икономическо партньорство премахва голямата част от митата на стойност 1 милиарда евро, плащани годишно от дружествата от ЕС, които осъществяват износ за Япония. В момента, когато споразумението започне да се прилага изцяло, Япония ще е премахнала митата за 97% от стоките, внасяни от ЕС. Споразумението също така премахва редица дългогодишни нетарифни бариери, например чрез приемането на международните стандарти относно автомобилите. То ще елиминира и пречките, пред които се изправят основните износители на храни и напитки от ЕС в стремежа си да достигнат до 127-те милиона японски потребители, и ще увеличи възможностите за износ в редица други сектори. След като споразумението започне да се прилага изцяло, годишният търговски обмен между ЕС и Япония би могъл да нарасне с близо 36 милиарда евро.

ЕС и Япония се договориха да определят амбициозни стандарти по отношение на устойчивото развитие и за първи път в текста на споразумението е включен конкретен ангажимент по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Основни елементи на Споразумението за икономическо партньорство

По отношение на износа на селскостопански продукти от ЕС споразумението по-специално:

  • ще премахне японските мита за много сирена, като например Гауда и Чедър (които сега се облагат с 29,8 %), както и върху износа на вино (понастоящем средно 15 %);
  • ще даде възможност на ЕС значително да увеличи износа си на говеждо месо за Япония, а за свинското месо ще бъде въведена безмитна търговия за преработеното месо и почти безмитна - за прясното месо;
  • ще гарантира закрилата в Япония на над 200 висококачествени европейски селскостопански продукта — носители на т.нар. „ географски означения“, и също така ще осигури закрилата на избрани японски географски означения в ЕС.

Споразумението гарантира и отварянето на пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията и транспорта. То освен това:

  • улеснява достъпа на предприятията от ЕС до големите пазари на обществени поръчки в 54 големи града в Япония и премахва пречките пред обществените поръчки в икономически важния железопътен сектор на национално равнище;
  • урежда специфични чувствителни за ЕС въпроси, например в автомобилния сектор, като въвежда преходни периоди с продължителност до 7 години до премахването на митата.

Споразумението съдържа и подробна глава за търговията и устойчивото развитие, съдържа конкретни елементи за опростяване, насочени към малките и средните предприятия; задава много високи стандарти по отношение на труда, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, укрепва ангажиментите на ЕС и Япония във връзка с устойчивото развитие и изменението на климата и включва пълнообхватни защитни мерки по отношение на обществените услуги.

Що се отнася до защита на данните, на 23 януари тази година ЕС и Япония приеха решения, с които да се позволи свободно и безопасно движение на лични данни между двете партниращи си по споразумението страни. Те се договориха да признаят взаимно системите си за защита на данните за „еквивалентни“, с което ще се създаде най-голямото пространство в света с безопасно движение на данни.

От 1 февруари започва да се прилага временно голяма част от друго споразумение — Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и Япония. Това споразумение, подписано през юли миналата година заедно със Споразумението за икономическо партньорство, е първото досега двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония; то укрепва цялостното партньорство, като предвижда всеобхватна рамка за засилено политическо и отраслово сътрудничество и съвместни действия по въпроси от общ интерес, в това число във връзка с регионалните и световните предизвикателства. То ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от всички държави членки на ЕС.

Следващи стъпки

Споразумението за икономическо партньорство е вече в сила. През април 2019 г. в Брюксел ще се проведе първото заседание на комитета „ЕС–Япония“, за да се направи преглед на първите месеци от прилагането.

Що се отнася до успоредно разглеждания въпрос за защитата на инвестициите, преговорите с Япония по отношение на стандартите за защита на инвестициите и решаването на спорове в тази област продължават, като следващата среща на главните преговарящи е насрочена за март. Двете страни са твърдо решени да постигнат възможно най-бързо сближаване при преговорите по защитата на инвестициите с оглед на споделеното им виждане за стабилна и сигурна инвестиционна среда в Европа и Япония.

За повече информация

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА относно Споразумението за икономическо партньорство

Специален сайт, включващ:

Още новини