Начало Новини Актуално Търговско-промишлените палати предлагат мерки за подобряване на бизнес средата (видео)

Търговско-промишлените палати предлагат мерки за подобряване на бизнес средата (видео)

Актуално

Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, ТППСистемата от търговско-промишлените палати в България проведе редовен председателски съвет. На него беше одобрен пакет от мерки за подобряване на бизнес средата. Предложенията са събрани от представители на бизнеса в цялата страна и ще бъдат представени на правителството. Трябва да бъде направен анализ и съществена редукция на регулаторните режими.

Също така да се промени концепцията на контролните органи, като се даде превес на превенцията и предписанията, а не на наказателните им функции, водещи до административен рекет и контрол, съобщи председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов.

Друг акцент в предложенията на работодателската организация е осигуряване на предвидимост на нормативната уредба, включително данъци, осигуровки и въвеждане на предварителна оценка на въздействие на нормативните актове. Трябва да има и радикална промяна в системата на възлагане на обществените поръчки, каза още Олег Стоилов.

Необходимо е да се съкратят сроковете за издаване на документи и да се въведе принципа на мълчаливото съгласие, както и да се промени системата на административните такси, иска още бизнесът.

Членовете на работодателската организация искат още местните ресурси да се използват от български фирми, като дървения материал, например. Старозагорското дружество Средна гора АД непрекъснато има проблем с доставките на суровина, а в същото време голяма част от българския дървен материал, непреработен излиза зад граница. Трябва да се създадат условия наши предприятия, които консумират български ресурси, да бъдат обезпечени с тях, коментира Олег Стоилов.

По време на председателския съвет Търговско-промишлена палата - Стара Загора е направила предложение за насърчаване на младежкото предприемачество и на младежката заетост, което е единодушно подкрепено. Също така Палатата е представила своята инициатива в Стара Загора да бъде учредена Младежка търговско-промишлена палата. Идеята също е срещнала широка подкрепа и готовност за изграждане на мрежа в цялата страна.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлага още да отпадне режима за солидарна отговорност при възстановяването на ДДС при неизправни доставчици, защото това е особено важно за коректния бизнес.

Венета Асенова

Още новини