Начало Новини Актуално Търговско-промишлената палата - Стара Загора насърчава използването на възобновяеми енергийни източници

Търговско-промишлената палата - Стара Загора насърчава използването на възобновяеми енергийни източници

Актуално

Зам.-областният управител Димитър Драчев откри на 12 март работна среща по проект, насочен към насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общините от Старозагорска област. В проекта са включени 11-те общини от област Стара Загора (Стара Загора, Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово и Опан).

Европейско сътрудничество за европейски просперитет се изпълнява от близо година от Търговско-промишлената палата - Стара Загора в партньорство с областната администрация и администрацията на Провинция Терни, Италия. Проектът е финансиран по Оперативна програма Регионално развитие и е насочен към обмен на добри практики и развитие на ВЕИ.

До момента е извършена оценка и анализ на енергийния потенциал на ВЕИ в областта. Събраната информация и отчетените данни залегнаха в създаването на модела REScan за оценка на теоретичния и технически потенциал на възобновяемите източници на енергия и сравнителен анализ за приложението на различните технологии на ВЕИ на областно и общинско ниво, пише вестник Национална бизнес поща.
В следващите 6 месеца предстои разработването на дългосрочни общински програми за подпомагане използването на ВЕИ. Ще се извърши прединвестиционно проучване за избран вид ВЕИ за конкретна община.

Още новини