Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата - Стара Загора стана партньор на Българска банка за развитие

Търговско-промишлена палата - Стара Загора стана партньор на Българска банка за развитие

Актуално

Българска банка за развитиеБългарска банка за развитие и Търговско-промишлена палата - Стара Загора подписаха договореност за партньорство. Той позволява на Палатата да предлага услугите на банката, а всички потенциални клиенти ще получат по-ефективен и преференциален достъп до тях. Българска банка за развитие е собственост на държавата.

Тя е единствената банка в България, създадена с конкретната цел да подкрепя бизнеса и да насърчи износа.

От споразумението могат да се възползват най-вече фирмите, които са членове на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. За тях Българска банка за развитие определя персонален финансов консултант, който е служител на банката.

Той предоставя информация и съвети по телефон или имейл относно възможностите за инвестиционно, оборотно или проектно финансиране. Дава и точна информация за необходимите документи за отпускане на финансирането. Обслужващият консултант информира и за начини и възможности за ползване на ресурс по международни кредитни линии. Той има готовност и за персонални срещи с предприемачите - в Стара Загора и в удобно за тях време.

В процеса на предоставяне на финансиране Българска банка за развитие се запознава с проблемите и приоритетите на клиента си. И предлага възможности за финансиране, съобразени със спецификата на конкретния бизнес.

Предприемачите могат да получат кредитни линии за оборотни средства. Те са подходящи за:

  •      финансиране на основната дейност
  •      закупуване на суровини и материали
  •      покритие за стоки в оборот, вземания от клиенти и други
  •      покриване на текущи разходи.

Финансират се и инвестиционни начинания, като: ново строителство или реконструкция; закупуване на машини и съоръжения; придобиване на предприятия или особени части от тях, дялове и акции.

Възможно е и рефинансиране на задължения към други кредитори.

Българска банка за развитие отпуска заеми с минимални суми от 250 000 лева. Максимумът се определя въз основа на анализ на финансовото състояние, източниците за погасяване на кредита и от ликвидността на обезпечението. Финансовата стабилност на банката позволява да предоставя кредити и над 60 млн. лева.
Максималният срок за погасяване на кредитите е до 10 години. В зависимост от нуждите на проекта, може да има и гратисен период до 2 години.

За обезпечение на заема се приемат: недвижими имоти, машини, транспортни средства, стоки, вземания, парични средства. Стойността на обезпечението трябва да покрива минимум 120% стойността на кредита.

Изискване на Българска банка за развитие е клиентите да участват във финансирането на инвестиционните проекти с минимум 25% собствени средства или да предоставят странично обезпечение, което да допълни или замести тяхното участие в проекта.

Паричните потоци на фирмата от текущата дейност и прогнозните парични потоци трябва да покриват най-малко 115% от сумите необходими за погасяване на главница и плащане на лихви.

Повече информация за конкретните условия и за цената на кредита, предоставен от Българска банка за развитие, може да бъде получена и в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Красимир Стоименов

6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66

тел./факс 042/ 626 033; 042/ 626 297; 042/ 639 627

мобилен 088 9560677

имейл office@chambersz.com

Кредитен консултант (служител на Българска банка за развитие) за членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора:

Светломир Манолов

директен номер 02 9306 246

безплатен телефон 0700 11 227 (попитайте за г-н Манолов)

имейл manolov.s@bbr.bg

 

 

Още новини