Начало Новини От Палатата Търговско-промишлена палата - Стара Загора се включва в продължението на швейцарската подкрепа за дуалното обучение в Б

Търговско-промишлена палата - Стара Загора се включва в продължението на швейцарската подкрепа за дуалното обучение в България

От Палатата

На 20 септември 2022 г. в София беше подписана новата Българо-швейцарска програма за сътрудничество между правителствата на Република България и на Конфедерация Швейцария. Програмата ще се изпълнява до края на 2029 г. и ще подпомага проекти в областта на образованието, научните изследвания, околната среда, превенция на трафика на хора, борба с корупцията и др.

В областта на професионалното образование и по-специално на дуалното обучение програмата предвижда 5 млн. швейцарски франка за нов проект ДОМИНО II, който да надгради постигнатото по предишния българо-швейцарски проект ДОМИНО I (2015 - 2019 г.) и да засили още повече подкрепата за този вид обучение в страната.

По този повод на 24 ноември 2022 г. в Търговско-промишлена палата - Стара Загора се състоя среща между г-жа Петя Евтимова - ръководител на проект ДОМИНО I и председателя на Палатата Олег Стоилов, представители на фирми и професионални гимназии от областта и представител на РУО - Стара Загора. Целта на срещата беше да се сподели досегашния опит на Палатата, училищата и фирмите от региона по прилагане на дуалното обучение и да се набележат възможни дейности за финансиране по новия проект ДОМИНО II. Като едни от най-активните участници във въвеждането на дуалното обучение в страната по проект ДОМИНО I, всички представители от областта изразиха задоволството си от това обучение, което започва да се радва на засилен интерес от страна на учениците. От друга страна представителите на фирмите виждат в този тип обучение възможност да обучат необходимите им специалисти.

По време на срещата беше направено и конкретно предложение към бъдещия проект ДОМИНО II - за учениците в дуална форма в 8 и 9 клас да се предвиди двуседмична производствена практика, така че те отрано да се запознаят с работата, която ще извършват в 11 и 12 клас.

Още новини