Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата - Стара Загора помага на фирмите за кандидатстване с техни проекти за изграждане на ВЕИ инст

Търговско-промишлена палата - Стара Загора помага на фирмите за кандидатстване с техни проекти за изграждане на ВЕИ инсталации

Актуално

Отворена за кандидатстване от страна на фирмите е трета процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост, насочена към българските фирми, които искат да изградят свои ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално съхранение на енергията. Общият бюджет на мярката е 200 млн. лева.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще съдейства на предприятията, които имат интерес да кандидатстват по програмата, като се ангажира с подготовката на проектната документация.

От 75 хиляди до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании за изграждане на системите в задължителна комбинация с батерия като технология за съхранение.

Мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми.

Съфинансирането е до 50% по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Със средствата, осигурени от МИР по линия на плана, ще могат да се изграждат мощности до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергията. Фотоволтаичната система с батерия трябва да се изгражда върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван.

Инвестициите ще помогнат на компаниите да намалят разходите си и да станат по-малко зависими от свободния пазар на електроенергия. Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в произведената мощност.

От Министерството на иновациите и растежа очакват интересът на компаниите към мярката да е изключително голям, както става ясно при обиколката в страната от министър Александър Пулев с мобилната приемна на министерството и проведените от него срещи с местния бизнес и местната власт във всички области.

Това е трета отворена мярка за бизнеса по линия на Министерството на иновациите и растежа по Плана за възстановяване и устойчивост. Първите две - за технологична модернизация на фирмите и за ИКТ решения и киберсигурност - приключиха с огромен интерес от страна на предприятията с над 10 200 кандидати. На 30 декември миналата година Министерството на иновациите и растежа публикува първите 953 одобрени проектни предложения на фирми в България по Плана за възстановяване и устойчивост, които ще получат близо 260 млн. лв. за технологичната си модернизация.

Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020 до 16:30 часа на 15 май. В същата платформа, до 21 дни преди изтичането на кандидатстването, могат да се задават и въпроси по условията.

Още новини