Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си за 2023 г.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си за 2023 г.

Актуално

Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе Общо събрание на членовете на сдружението, на което бяха приети отчета за дейността за 2023 г., насоки за дейността през настоящата година, както и бюджетът на организацията. На събранието бяха избрани двама нови членове на управителния съвет.

Гости на събранието бяха директорът на Бюрото по труда Стара Загора Любен Георгиев, координаторът на сдружение IT Стара Загора Боряна Пейчева, представител на Регионалното управление на образованието, директори на професионални гимназии, както и други представители на партньорски организации.

При отчета за дейността председателят на Палатата Олег Стоилов припомни по-важните събития, които бяха проведени през изминалата година – семинари, обучения, дискусионни кръгли маси, фирмени събития и срещи. Тяхна основна цел е да стимулират развитието на бизнеса, като ТПП - Стара Загора пряко съдейства за намиране на партньори и достигане до нови пазари. Г-н Стоилов постави акцент върху дейността и постигнатите резултати от създаденото към Палатата Направление Турция, с координатор Исмет Чавушоглу, което привлича все повече партньори. Акцентирано беше и върху популяризирането на инвестиционния и туристически потенциал на региона. Членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора получават редовно разнообразна бизнес информация. Имат безплатен достъп до офертни бюлетини и информационни бази данни. Имат възможност да публикуват свои бизнес предложения в базата на най-голямата европейска бизнес подкрепяща мрежата Enterprise Europe Network, в която Палатата е дългогодишен участник. Участват в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната и имат право да правят предложения за законодателни промени.

Като много успешно беше отчетено старозагорското участие на проведения миналата година национален младежки фест в София Тех Парк Ало Космос! Говори България!, на който беше изложено реновираното копие на спътник Интеркосмос България 1300. Спътникът ще бъде вграден в монумент, символизиращ космическата слава и космическото бъдеще на Стара Загора. Работи се и по идея за изграждане на космически музей и център в града ни. В момента се организира мащабно старозагорско участие в следващото издание на Ало Космос! Говори България!, което ще имат възможност да посетят над 100 старозагорски ученици с интерес към космическите технологии. Събитието ще се проведе н 25 юни отново в София Тех Парк.

Олег Стоилов подчерта успешното и дългогодишно партньорство с други неправителствени организации, развиващи дейност в региона и им благодари за съвместната работа, която е в полза на бизнеса, но също има и широк социален ефект.

На събранието беше обърнато специално внимание на най-големия проблем пред бизнеса - недостигът на кадри както със средно, така и с висше образование. Затова Палатата работи пряко с Клуба на работодателя, Бюрото по труда, Регионалното управление на образованието, Тракийския университет, професионалните гимназии, младежки организации и общините от региона. Ролята на Палатата е да координира и подпомага дейността на всяка от тези страни в процеса, каза Олег Стоилов. Присъстващите на събранието бяха запознати с последната инициатива на Палатата за активно съдействие на процеса за внос работници от чужбина и за борбата за преодоляване на бюрократичните пречки от българските институции в този процес.

Членовете на сдружението получиха информация за предстоящото провеждане на Фестивала на виното и културното наследство Августиада, което през тази година ще се проведе от 28 и 29 септември, отново на открито на Античната улица в Стара Загора. Международен партньор ще бъде Сърбия.

Докладът на Контролния съвет беше представен от Огнян Тодоров.

Обективни причини наложиха смяна на двама от членовете на управителния съвет на организацията, преди изтичане на мандатът им. Новоизбраните членове са:

Евгени Спиров, роден на 22 февруари 1969, бакалавър по Политология и магистър по Международни икономически отношения. Бил е Изпълнителен директор на Наслада АД и член на борда на директорите на Мол Галерия - Стара Загора. Собственик е на фирми Е енд С Имоти ЕООД, Еко Мийт Тотал ЕООД и на Роуз Дивайн ЕООД. Член и паст президент на Ротари клуб, Стара Загора.

Димитър Момчев, роден на 26 март 1983 г. магистър-инженер Компютърно проектиране на машини процеси и системи. Ръководител проекти в Колор Пласт ООД Стара Загора.

В последвалата дискусия взеха участие както членовете на сдружението, така и гостите. Ръководството и екипът на Палатата получиха благодарности и поздравления за полезната и резултатна работа. Боряна Пейчева благодари за много доброто партньорство със сдружение IT Стара Загора и разказа за някои предстоящи съвместни проекти. Директорът на Бюрото по труда Любен Георгиев също благодари за доброто партньорство и запозна предприемачите с актуалните програми, от които могат да се възползват.

Още новини